gtag('config', 'AW-991071900');
+358 45 650 8585 nordic@geocenter.fi

Dronemittaus

Droneskannerien kategoria sisältää eri tyyppisiä laserskannereita, joilla kaikilla voidaan mitata miehittämättömältä alustalta ilmassa. Rieglin skannerit sisältävät myös etäohjattavan RiAcquire-ohjelman aineistojen keräämiseen.

Suurin ero muiden valmistajien skannereihin on monipistemittausominaisuus, joka mahdollistaa maanpinnan mittaamisen myös kasvillisuuden peittämillä alueilla.

Suurimmat keskinäiset erot laitteistojen välillä muodostuvat mittaustarkkuudesta, laitteiston mahdollistamasta alustan kulkunopeudesta sekä lentokorkeudesta. Kannattaa muistaa, että droneskannerien kategoria menee osittain päällekkäin ilmalaserskannerien kanssa.

RIEGLin tavoitteena on mahdollisimman tasainen pistepilvijakauma, mistä johtuen myös dronemittauksen pistejakauman voi suunnitella etukäteen ilmaisella RiPARAMETER-työkalulla. Ohjelmaan syötetään käytetyn skannausjärjestelmän lisäksi reunaehtoja kuten haluttu lentokorkeus ja -nopeus, jolloin ohjelma laskee muut tarvittavat tiedot ja näyttää pistekuvion. Pistejakaumaa voi myös optimoida lisää, jos tulos ei ole halutun kaltainen.

RIEGLin skannerit tuottavat erilaisia pistekuviota ja vuodesta 2023 alkaen jopa viisi profiilia samanaikaisesti!

Alla olevista linkeistä pääset suoraan laitevalmistajan sivulle lataamaan skannausjärjestelmien ajantasaiset tekniset tiedot. Videolinkkien avulla voit puolestaan tutustua erilaisiin mittaustilanteisiin ja aineiston prosessointiin. Ole rohkeasti yhteydessä kun haluat lisää tietoa!

 

RIEGL-miniVUX-2
RIEGL-miniVUX-1LR
RIEGL-VUX-120

RIEGL VUX-180 v.24

Jopa 800 profiilia sekunnissa ja 75 asteen mittausalue.

RIEGL VUX-160 v.23

Mittausetäisyys jopa 500 m ja 360 asteen mittausalue.

RIEGL VUX-120 v.23

Palkittu skanneri mittaa kolmeen suuntaan samanaikaisesti. Operatiivinen korkeus 720 m.

RIEGL VUX-240
RIEGL-VQ-840
RIEGL VUX-1UAV

RIEGL VUX-240 v.24

Palkittu skanneri miehittämättömiin ja miehitettyihin ilma-aluksiin. Mittauskorkeus jopa 1 400 m.

RIEGL VUX-840-GL

Suosittu vihreä laserskanneri matalien vesistöjen mittaukseen.

RIEGL VUX-1UAV v. 22

Tarkin droneskanneri. Operatiivinen lentokorkeus jopa 800 m.

RIEGL miniVUX-1UAV
RIEGL-miniVUX-3
RIEGL_IntegrationKit600_DJI600

RIEGL miniVUX-1UAV

360 astetta mittaava kompakti peruslaserskanneri dronekäyttöön.

RIEGL miniVUX-3UAV

Jopa 200 000 mittausta sekunnissa ja 120 asteen mittausalue.

RIEGL DJI integrointipaketti

Paketti mahdollistaa skannerin helpoin asennuksen DJI:n droneihin.

RiCOPTER
RiCopter-M

RIEGL RICOPTER

Ilmailuteollisuuden ehdoilla suunniteltu drone mahdollistaa 6,5 kg hyötykuorman. Ilmailusertifikaatit mahdollistavat lentämisen ja vakuutuksen saannin.

RIEGL RICOPTER-M

Ilmailuteollisuuden ehdoilla suunniteltu drone mahdollistaa 15 kg hyötykuorman. Ilmailusertifikaatit mahdollistavat lentämisen ja vakuutuksen saannin.