gtag('config', 'AW-991071900');
+358 45 650 8585 nordic@geocenter.fi

Tuotteemme

Edustamamme tuotteet jakautuvat staattisiin ja mobiilileihin mittausjärjestelmiin sekä niiden tarvikkeisiin. Ne on jaoteltu käyttöpaikan ja tavan mukaan niin, että esimerkiksi lentokoneesta tai dronesta käytettävät kojeet ovat omissa ryhmissään. Maassa voi mitata staattisesti pysähtyen mittauksen ajaksi tai mobiilisti liikkuen mittauksen aikana, josta syystä nämä mittaustavat on erotettu omiksi kategorioiksi.

Yksittäisten laitteiden linkit johtavat suoraan laitevalmistajien sivuille, jolloin saat aina ladattua niistä tuoreimmat esitteet ja tiedot.