Mobiili-, lennokki- ja ilmalaserskannauksen prosessointiohjelmat

Liikkuvan kartoituksen ja ilmalaserkeilauksen tarpeisiin RIEGL tarjoaa skannereihin täyden ohjelmistopaketin mittaushavaintojen käsittelystä valmiisiin, georeferoituihin pistepilviin asti. Lisäksi pistepilvistä voi suodattimille poistaa kasvillisuuspisteitä ja luokitella pisteiden attribuuttien perusteella. Ilma- ja mobiiliaineistojen käsittely tehdään samoilla ohjelmilla ja prosesseilla, joten aineistoja on myös helppo yhdistellä keskenään. Samoin ohjelmiin voi tuoda staattisesti mitattuja maalaserkeilausaineistoja.

Ota yhteyttä