+358 45 650 8585 nordic@geocenter.fi

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos STARA on valinnut RIEGL VMX-1HA -mobiililaserskannausjärjestelmän

Nordic Geo Center Oy on myynyt RIEGL VMX-1HA mobiililaserskannausjärjestelmän Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralle. Järjestelmää käytetään katujen ja muun rakennetun infran suunnittelu- ja tarkemittauksen sekä rakentamisen laadunvalvonnan tarpeisiin. Tiheät ja tarkat aineistot soveltuvat myös kaupunkimallinnuksen tarpeisiin.  Stara päätyi valintaan testattuaan eri laitteistojen todellisia mittaustarkkuuksia. Hankitun laitteiston todellinen mittaustarkkuus on millimetriluokkaa, joka täyttää hyvin sekä Staran että Liikenneviraston tarkkuusvaatimukset.

Helsingin kaupunki on tyypillinen urbaani mittausympäristö, jossa lisähaasteita mittaukselle aiheuttaa vilkas liikenne, korkeat rakennukset sekä korkea ja tiheä puusto katu- ja puistoalueilla. Kaikkea satelliittipohjaista GNSS-mittausta, RTK-mittaukset mukaan lukien, häiritsevät korkeat rakennukset ja muut satelliittikatkokset, joita on helpompi hallita taivasolosuhteiltaan avoimemmissa ympäristöissä. Haastavat olosuhteet asettavat mittausjärjestelmälle, niin laitteistolle kuin ohjelmistollekin, suuria vaatimuksia niiden hallitsemiseksi ja asetetun mittaustarkkuuden saavuttamiseksi.

Stara on ollut esimerkillinen toimija uusien entistä turvallisempien, tehokkaampien ja taloudellisempien mittaustekniikoiden käyttöön ottaja. Turvallisuudella tarkoitetaan työturvallisuutta vilkkaan liikenteen keskellä ja taloudellisuudella kokonaistaloudellista mittaustekniikkaa, jossa huomattavin kustannus on yleensä käytetty työaika, ei kaluston hankintahinta. Nordic Geo Center Oy:n kehittämän signaalittoman mittausmenetelmän ansiosta kaduille ei tarvitse merkitä erikseen muilla menetelmillä mitattavia signalointipisteitä, jolloin mobiililaserskannauksen kustannustehokkuus paranee huomattavasti.

Staran mittaajia on koulutettu laserskannausaineistojen käsittelyyn vuosien 2015-2016 aikana tilaajien tarpeiden mukaan. Tämän syksyn ja tulevan talven aikana koulutetaan mobiilimittaajat hallitsemaan koko skannausprosessi ja trajektori-/pistepilvilaskenta. Tämän koulutuksen jälkeen STARAlla on osaava henkilöstö hallitsemaan koko prosessi mobiilimittausajon suunnittelusta ja toteutuksesta aina loppukäyttäjän malliksi saakka. Helsinki on täten siirtymässä mobiilimittausaikaan.

Hankinta edistää Helsingin kaupungin digitalisaatiotavoitteita ja sen avulla STARA ottaa haltuunsa koko mobiililasermittauksen tuotantoprojektin aineiston tuottamisesta asiakastoimitukseen asti.

Nordic Geo Center Oy on suomalainen laserskannauslaitteiden maahantuontiin ja koulutukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen ja Viron markkina-alueella. Asiakkaitamme ovat muun muassa mittausalan konsultit, kaivokset, kunnat ja maanmittauslaitokset, Maanmittauslaitos Suomessa ja Maa-Amet Virossa. Nordic Geo Center Oy on toimittanut Suomeen jo kaikkiaan yhdeksän ja Viroon yhden mobiiliskannauksessa käytettävää laitetta/laitteistoa.  www.geocenter.fi

RIEGL Laser Measurement Systems GmbH on itävaltalainen, tänä vuonna 40 vuotta täyttävä laserskannereiden kehittämiseen ja valmistamiseen erikoistunut yritys. RIEGL tunnetaan pitkälle kehittämästään signaalin käsittelytekniikastaan kuten signaalimuodon reaaliaikainen analysointi skannerin etäisyyden mittaustekniikkana. Viime vuosina RIEGL on saanut huomattavaa kansainvälistä huomionosoituksia ja palkintoa menestyksekkäästä kehittämisestä ja toiminnastaan. Viimeisin huomion osoitus tuli ESRIltä USA:sta heinäkuussa 2018. www.riegl.com

Lisätiedot: Nordic Geo Center Oy                              Helsingin kaupunki, STARA

hannu.heinonen@geocenter.fi                                   hannu.halkola@hel.fi