+358 45 650 8585 nordic@geocenter.fi

Teollisuudessa

RIEGL valmistaa useita teollisuuprosessien valvontaan soveltuvia laserskannereita. Näistä 2D skannereita ovat LMS-Q20 ja LMS-Q120ii. PH-400/1000 ja LMS-Z210ii-S ovat puolestaan 3D laserskannereita.

Näille laitteille tyypillisiä sovelluksia ovat muun muassa prosessivalvonta ja automaatiojärjestelmät, bulkkitavaran mittaus, profiilimittaus, esteiden havaitseminen ja törmäyksenesto sekä miehittämättömien ajoneuvojen ohjausjärjestelmät.

RIEGL PH-400/1000

Haluttaessa käyttää maalaserkeilaimia VZ-400 ja VZ-1000 vaativissa teollisuusolosuhteissa, joihin IP 64 suojaus ei riitä, RIEGL tarjoaa teollisuusstandardisoituja suojakuoria, joissa on viilennys,  ilmanvaihto ja standardit liittymät/kaapelit räätälöityjä kytkentöjä varten.

RiVLIB, RIEGLin V-sarjan skannereiden käyttöliittymäkirjasto, mahdollistaa skannerien integroinnin olemassa oleviin ohjelmaympäristöihin ja työprosesseihin. Muut ohjelmat, kuten RiMonitor, mahdollistavat esimerkiksi skannerin käytön seuranta- eli monitorointimittauksissa.