+358 45 650 8585 nordic@geocenter.fi

Mobiililaserskannausta palveluna

Tarvitsetko mobiililaserskannausta palveluna – olemme käytössäsi!
Nordic Geo Center Oy on ensimmäinen suomalainen yritys, joka hyödyntää tiheää mittausaineistoa tuottavaa mobiilia laserskannausskannausteknologiaa uusilla tavoilla.

Olemme kehittäneet oman kenttämittaustekniikan sekä aineistojen prosessointitapoja, joilla saavutetaan luotettava ja mittauksellisesti tarkka lopputulos. Korkealaatuisen laitteistomme mahdollistama mittausmenetelmä poistaa ns. signalointipisteiden käytön mittauksen aikana, jolloin työturvallisuus paranee huomattavasti. Tilaajan tarpeista riippuen käytämme aineistosta mitattavia kalibrointipisteitä aineiston kiinnittämiseksi paikalliseen mittakantaan.

Käytännössä hyödynnämme vuosikymmenten geodeettista tutkimusta, jonka olemme ottaneet käyttöön mobiililaserskannauksessa.

Väylien kartoitus

.Mobiililasermittausaineiston voi tarpeiden mukaan sijoittaa erilaisiin ajoneuvoihin. Tarkimpia mittaustuloksia vaadittaessa käytämme aina testattua mittausajoneuvoamme, sillä jokainen mittausalusta tuottaa aineistoon omanlaisia virheitä.

Mittausjärjestelmämme pyörivät laserit mittaavat yli 2 miljoonaa pistettä sekunnissa, mikä mahdollistaa mobiililasermittauksessa ennennäkemättömän tuotantotehokkuuden. Mittausajoneuvo voi kulkea muun liikenteen tahdissa eikä väylälle tarvita erikoisjärjestelyjä kuten saattoautoja mittauksen aikana.

Muun liikenteen tahdissa eteneminen ja signalointipisteiden tarpeettomuus mittauksen aikana ovat huomattavia edistysaskelia työturvallisuuden kannalta.

Lasermittaus voi tehdään päivällä tai yöllä valaistusolosuhteista riippumatta, mutta valokuvausta haluttaessa työaika rajoittuu hyviin valaistusolosuhteisiin.

Erilaisia mittaustarpeita teillä:

  • tietä rakennettaessa eri kerrosten paksuuden tarkastusmittaukset
  • rakennus- tai korjaustyön lopussa ”as-build” mittaus lopputuloksen laadun varmistamiseksi suunnitelmiin nähden. Järjestelmällämme saadaan mitattua tien muun muassa keskilinjan geometria sekä poikittais- ja pitkittäiskallistukset.
  • tarkoilla poikittais- ja pitkittäiskallistumilla absoluuttisessa koordinaatistojärjestelmässä voidaan tarkastella veden lätäköitymistä ja urien muotoa tien pinnan mallissa.
  • maastomallien luominen tien lähiympäristöstä laajennuksia ja korjaustöitä varten
  • tieinfran kartoitus voidaan tehdä samasta aineistosta
  • siltojen ja alikulkujen analyysit isoja kuljetuksia varten
  • teiden HD-kartoitus automaattisia ajoneuvoja kuten robottiautoja varten

 

Mittaustyön nopeus

Mobiililasermittausta tehdään liikkuvasta ajoneuvosto liikenteen tahdissa.

Mittausten tarkkuus

Käyttämämme mittaus- ja prosessointimenetelmät varmistavat lopputuotteiden tarkkuuden. Olemme tehneet useita projekteja, joissa mittaustulos on tarkistettu perinteisin menetelmin. Esimerkiksi Tampereen raitiotien mittauksissa absoluuttinen tarkkuusvaatimus oli XY=20 mm ja Z=20 mm alueella, joka ulottui Tampereen keskustasta Hervantaan. Tienpinnan laadun mittauksissa pistepilvi on 10 mm sisällä vaaituista korkeuspisteitä.

Pistepilvestä mallinnetun pinnan tarkkuus on tienpinnassa muutamia millimetrejä. Lopputulos on myös toistotarkkuudeltaan erinomainen, kuten voidaan nähdä tästä liikenneviraston tutkimuksesta. Tutkimuksessa keskityttiin palvelutasomittauksella tehtyyn uramittaukseen verkkotasolla.

Käytännössä mittausjärjestelmämme näyttää helposti esimerkiksi takymetrimittausten ja geoidimallin virheitä. Lopputulos on huomattavasti tarkempaa kuin RTK-GNSS-kartoitus. Tyypillisesti käytettävässä mittausmenetelmässä signalointipisteiden mittaustarkkuus on yksi suurimpia mobiilimittauksen virhelähteitä. Sen ohi menevät luonnollisesti heikot mittauskalustot ja tekijöiden osaamattomuus.

Käytössämme on Pohjoismaiden ja Baltian ainoa Riegl VMX-2HA –kalusto asennettettuna maastokelpoiseen ja mittauksiin sopivaan ajoneuvoon. Mittausalustaa voimme tarpeen mukaan vaihtaa esimerkiksi raidemittauksiin sopivaksi  Hyvän mittaustuloksen aikaansaamiseksi pelkkä kalusto ei riitä, vaan osaava henkikuntamme tuottaa ja prosessoi aineistot sovittuun tarkkuusvaatimukseen.

Laitteistossamme yhdistyy kaksi kappaletta Rieglin uuden sukupolven VUX-1HA-skanneria hyvin integroituna entistä tarkempaan GNSS-inertianavigointilaitteistoon. Tarkoin mietityt komponentit antavat laitteistolla raamit teoreettisesti saavutettaviin mittaustarkkuuksiin ja käytännön työ sekä prosessointi ratkaisevat lopun.Tällä laitteistolla voidaan mitata myös entistä pidempiä tunneleita!

Oletko joskus pettynyt luvattuihin tarkkuuksiin? Meillä on näyttöä eli kysy referenssejä!

Mobiililasermittaus on vaativaa mittausteknologiaa, mutta me hallitsemme sen.

Kiinnostaako? – Toimi näin:

Toimita meille karttaote kohteesta, jossa on rajattuna kohdealue ja esimerkiksi kaikki mitattavat ajokaistat mukaan lukien kevyen liikenteen väylät näkyvät. Onko alueella alikulkuja yms.? Tarkastelemalla kohdetta voimme arvioida todellisen ajomäärän ja siten mittauksen kustannuksen. Voit myös kertoa meille kohteen rajalinjat, jolloin kaivamme tuo tiedon itse.
Kerro millä tarkkuudella työ tarvitsee tehdä. Näin voimme suunnitella vaadittavan mittaustavan, millä on myös vaikutusta kustannukseen.

Jos mittausmaailman tarkkuuskäsitteet eivät ole sinulle tuttuja, niin kerro meille mihin tarkoituksiin aineistoasi suunnitellaan käytettäväksi. Me autamme sinua määrittelemään mittauksen parametrit.

Muista, että mobiililaserskannaamalla on paljon helpompi luoda yhtenäisiä, homogeenisen mittaustarkkuuden aineistoja verrattuna esimerkiksi perinteisiin pistemittausmenetelmiin tai fotogrammetriaan.

Muista, että mitä suurempi kohde on, sitä edullisemmaksi sen mittaus mobiilimittauksella tulee. Jos mittauskohde on vain yksi risteysalue tai muutama sata metriä, niin VMX-järjestelmän käyttäminen vertautuu kärpäsen ampumiseen tykillä. Samalla alueella kannattaa sen sijaan tehdä useampia pieniä töitä, jolloin kustannusrakenne on yksittäiskohdetta edullisempi.
Kerro meille projektin aikataulu. Kiiretöistä mekin veloitamme normaalia enemmän jos joudumme siirtämään muita töitä. Ajoissa suunniteltu työ on siis aina parempi ja edullisempi ratkaisu!

Keitä me olemme

Nordic Geo Center Oy on vuonna 2005 perustettu mittauslaitteiden maahantuonti- ja koulutusyritys, jonka henkilöstöllä on kokemusta mittausalasta jo 1970-luvulta. Ilmasta ja maasta tehtävään mobiilimittaukseen olemme perehtyneet jo 80-luvulta alkaen eivätkä nykyisin niin pinnalla olevat inertianavigointilaitteet (IMU) ole näin ollen meille vieraita.

Henkilökuntamme oli mukana kehittämässä helikopterista tehtävää laserskannausta tiemittauksen tarpeisiin jo 1990-luvun puolivälistä alkaen yhteistyössä SAABin kanssa, joten kokemuksemme pistepilvistä ja mobiilimittauksesta perustuu satoihin projekteihin maasta ja ilmasta. Tuoreempi lista referensseistämme löytyy täältä.

Lisäksi meiltä löytyy kokemusta ohjelmistojen kehittämisestä (GT, Mensi Realworks), kansainvälisistä projekteista, mittauslaitteiden suunnittelusta (Nikon, Zeiss), laitekalibroinnista ja laajoista kenttätestauksista. Meiltä löytyy kokonaisvaltaista tietotaitoa mittaustehtäviesi ratkaisuun!

Yhteydenotto