+358 45 650 8585 nordic@geocenter.fi

Mobiililaserskannausta palveluna

Tarvitsetko mobiililaserskannausta palveluna – olemme käytössäsi!

Käytössämme on Pohjoismaiden ja Baltian ainoa Riegl VMX-1HA –kalusto asennettettuna maastokelpoiseen ja mittauksiin sopivaan ajoneuvoon. Mittausalustaa voimme tarpeen mukaan vaihtaa esimerkiksi raidemittauksiin sopivaksi  Hyvän mittaustuloksen aikaansaamiseksi pelkkä kalusto ei riitä, vaan osaava henkikuntamme tuottaa ja prosessoi aineistot sovittuun tarkkuusvaatimukseen.

Laitteistossamme yhdistyy kaksi kappaletta Rieglin uuden sukupolven VUX-1HA-skanneria hyvin integroituna entistä tarkempaan GNSS-inertianavigointilaitteistoon. Tarkoin mietityt komponentit antavat laitteistolla raamit teoreettisesti saavutettaviin mittaustarkkuuksiin ja käytännön työ sekä prosessointi ratkaisevat lopun.Tällä laitteistolla voidaan mitata myös entistä pidempiä tunneleita!

Oletko joskus pettynyt luvattuihin tarkkuuksiin? Meillä on näyttöä eli kysy referenssejä!

Mobiililasermittaus on vaativaa mittausteknologiaa, mutta me hallitsemme sen.

Kiinnostaako? – Toimi näin:

Toimita meille karttaote kohteesta, jossa on rajattuna kohdealue ja esimerkiksi kaikki mitattavat ajokaistat mukaan lukien kevyen liikenteen väylät näkyvät. Onko alueella alikulkuja yms.? Tarkastelemalla kohdetta voimme arvioida todellisen ajomäärän ja siten mittauksen kustannuksen. Voit myös kertoa meille kohteen rajalinjat, jolloin kaivamme tuo tiedon itse.

Kerro millä tarkkuudella työ tarvitsee tehdä. Näin voimme suunnitella vaadittavan mittaustavan, millä on myös vaikutusta kustannukseen.

Jos mittausmaailman tarkkuuskäsitteet eivät ole sinulle tuttuja, niin kerro meille mihin tarkoituksiin aineistoasi suunnitellaan käytettäväksi. Me autamme sinua määrittelemään mittauksen parametrit.

Muista, että mobiililaserskannaamalla on paljon helpompi luoda yhtenäisiä, homogeenisen mittaustarkkuuden aineistoja verrattuna esimerkiksi perinteisiin pistemittausmenetelmiin tai fotogrammetriaan.

Muista, että mitä suurempi kohde on, sitä edullisemmaksi sen mittaus mobiilimittauksella tulee. Jos mittauskohde on vain yksi risteysalue tai muutama sata metriä, niin VMX-järjestelmän käyttäminen vertautuu kärpäsen ampumiseen tykillä. Samalla alueella kannattaa sen sijaan tehdä useampia pieniä töitä, jolloin kustannusrakenne on yksittäiskohdetta edullisempi.

Kerro meille projektin aikataulu. Kiiretöistä mekin veloitamme normaalia enemmän jos joudumme siirtämään muita töitä. Ajoissa suunniteltu työ on siis aina parempi ja edullisempi ratkaisu!

Miksi mobiililaserskannausta?

 

Ajoneuvosta liikkuvasti laserskannereilla tehtävää kartoitusta kutsutaan mobiililaserskannaukseksi (Mobile Laser Scanning).

Menetelmää käytetään tyypillisesti pitkien linjamaisten kohteiden kuten väylien mittaukseen. Kalustollamme onnistuu sekä tienpinnan että lähiympäristön samanaikainen mittaus suurella tarkkuudella. Myös muun tyyppiset kohteet kuten isot tehdasalueet voidaan mitata mobiilisti, jolloin alueen rakennukset saadaan mitattua ulkopuolelta samalla kertaan kuin alueen muu infra.

Tuotamme korkean tarkkuusluokan mittaustuloksia eli käytännössä voit korvata takymetrikartoitukset teollisuusluokan tarkkuusmittauksia lukuun ottamatta aineistoillamme. Tyypillisen yksittäispisteiden GNSS-mittausten (RTK) tarkkuuden saavutamme helposti.

Keitä me olemme

Nordic Geo Center Oy on vuonna 2005 perustettu mittauslaitteiden maahantuonti- ja koulutusyritys, jonka henkilöstöllä on kokemusta mittausalasta jo 1970-luvulta. Ilmasta ja maasta tehtävään mobiilimittaukseen olemme perehtyneet jo 80-luvulta alkaen eivätkä nykyisin niin pinnalla olevat inertianavigointilaitteet (IMU) ole näin ollen meille vieraita.

Henkilökuntamme oli mukana kehittämässä helikopterista tehtävää laserskannausta tiemittauksen tarpeisiin jo 1990-luvun puolivälistä alkaen yhteistyössä SAABin kanssa, joten kokemuksemme pistepilvistä ja mobiilimittauksesta perustuu satoihin projekteihin maasta ja ilmasta.

Lisäksi meiltä löytyy kokemusta ohjelmistojen kehittämisestä (GT, Mensi Realworks), kansainvälisistä projekteista, mittauslaitteiden suunnittelusta (Nikon, Zeiss), laitekalibroinnista ja laajoista kenttätestauksista. Meiltä löytyy kokonaisvaltaista tietotaitoa mittaustehtäviesi ratkaisuun!

Ota yhteyttä

Pin It on Pinterest

Share This

Jaa tämä ystävillesi!