Mobiilit tiennäyttäjät

VMX

RIEGLin liikkuvat kartoitustusjärjestelmämme listattuna edullisesta kalleimpaan ja tehokkaimpaan. VMZ-järjestelmä mahdollistaa mobiilin ja staattisen skannerin yhteiskäytön, VMQ puolestaan mobiilin ja droneskannerin ja VMX on tehokas kahden skannerin liikkuva kartoitusjärjestelmä.

RIEGL VMZ yhdistää staattisen VQ-400i -laserskannerin GNSS-inertianavigointijärjestelmään. Laitteisto on valmiiksi kalibroitu tehtaalla mittausvalmiiksi ja kalibrointi säilyy vaikka skanneri poistetaan välillä staattiseen käyttöön. VMZ on siis käyttäjän kannalta joustava järjestelmä.

RIEGL VMQ on yhden skannerin liikkuva kartoitusjärjestelmä, jonka skannerin voi myös valjastaa dronekäyttöön esimerkiksi RiCopter järjestelmässä. Näin saman kohteen voi skannata maasta ja ilmasta hyödyntäen samaa skanneri-investointia. Käytännössä skanneri ja siihen integroitu GNSS-nertianavigointijärjestelmä siirretään mittausalaustalta toiselle valmiiksi kalibroituna ja aina mittausvalmiina pakettina.

RIEGL VMX-2HA on kahden VUX-1HA skannerin ympärille rakennettu liikkuva kartoitusjärjestelmä, jolla voi helposti skannata useita satoja kilometrejä päivässä. Kahden skannerin “ristituli”-muodostelma mittaa tiealueen lähiympäristöineen niin kattavasti, että ettei toistoja tarvita.

VMX toimitetaan tyypillisesti integroituna Applanix AP-60 inertianavigointijärjestelmään, jonka avulla pystytään mittaamaan myös satelliittimittauksen kannalta hankalat paikat. Mitä heppoisempi IMU on, sitä huonommin järjestelmät selviävät vaikeista mittausolosuhteista. Metsäisessä Suomessa näitä haasteita riittää.

VMX-järjestelmästä on myös raiteiden mittaamiseen suunniteltu erikoisversion VMX-RAIL, joka sisältää kolme keskenään kalibroitua ja eri asentoihin sijoiteltua VUX-skanneria. Näin varmistetaan junaraiteiden mittauksen laadukas ja kattava lopputulos.

Ota yhteyttä