Avainsana-arkisto: Riegl VUX-1

Video aineistojen yhdistämisestä

Viime vuoden Intergeossa laserskannerivalmistaja Riegl esitteli kehittämäänsä eri laitteistojen tuottamien geospatiaalisten aineistojen yhdistämistä. Aineistot voivat olla laserskannattuja tai pistepilvi voi olla myös tuotettu muilla keinoin.

Nyt Riegl on julkaissut videon datafuusiosta kohteena vanha linna. Se on mitattu maasta VZ-400i -maalaserkeilaimella ja ilmasta Riegl RiCopterin kantamalla VUX-1UAV -skannerilla. Videossa esitellään molempien laitteistojen käyttö.

Kun tiedonkeruu on valmis, niin aineistot ovat samassa koordinaatistossa. Tämän jälkeen täytyy analysoida, kumpi aineisto on tarkemmin halutussa koordinaatistosta, sillä yhdistämisen aikana se valitaan referenssiaineistoksi.

Varsinainen yhdistäminen voidaan tehdä joko maalaserkeilainten RiScan Pro -ohjelmistossa tai mobiilikeilainten RiProcess-prosessointiohjelmassa. Videossa VZ-400i:n tuottama pistepilvi tuodaan RiProcessiin. Tämän jälkeen toinen aineisto lasketaan kiinni referenssiin ja jos aineistot ovat sisäisesti kunnossa, niin sijaintikalibroinnin jälkeen ne istuvat hyvin yhteen kuin Strömsössä. Huonon aineiston sisäisiä vaihteluita tai ongelma ei aineistojen yhdistämisella siis korjata.

Videossa prosessi jatkuu vielä värjäämällä aineistot kameran kuvilla ja sen jälkeen aineisto viedään RiPano-ohjelmaan leikkauskuvien tuottamiseksi. Käyttäjä voi siirtyä muihin käyttämiinsä ohjelmistoihin ja jatkaa työskentelyä omien prosessiensa vaatimalla tavalla.

Esittelemme aineistojen yhdistämistä mielellään lisää, joten ole yhteyksissä!

Biomassalaskenta ja hiilinielujen määrä tarkentuvat paremmilla mittauksilla

Belgialaiset tutkijat selvittävät kolmivuotisessa projektissa, miten trooppisen metsien biomassojen laskentaa voitaisiin tarkentaa nykyisestä. Trooppisilla metsillä tarkoitetaan tässä hyvin tiiviitä metsiä, joiden mittaus pelkästään ilmasta käsin voi tuottaa suuria virheitä biomassojen laskennassa. Alueelliset vaihtelut näyttävät olevan ajateltua suurempia, jolloin myös nykymallit laskevat väärin.

Tähän ongelmakenttään on paneuduttu yhdistämällä maalaserkeilausta ja droonista tehtyä tiheää ilmalaserkeilausta, jolloin koealojen yksittäisten puiden muoto on saatu laskettua huomattavasti nykymalleja paremmin. Käytännössä aineiston hankintatapa on samanlainen kuin meidän asiakkaalle vuonna 2016 toteuttama muutama erityyppisen puustoalan mittaus Suomessa ja laitteetkin ovat samat samat: Riegl VZ-400i sekä Riegl RiCopter VUX-1UAV-laserskannerilla.

Tarkemmilla näytteillä isojen metsäalojen satelliitista tai lentokoneella tehdyt mittaukset voidaan näin kalibroida paremmin ja biomassan laskentatulokset tarkentuvat. Maailma ei ole siinä mielessä tasa-arvoinen paikka, että metsät tunnettaisiin samalla tarkkuudella joka maassa.

Kuvassa aineistosta segmentoituja puita. Lisää tietoa itse työstä Lidarnewsissa ja laskennasta enemmän tutkijoiden tieteellisissä artikkeleissa.

Laserskanneri dronessa – pettymys vai tuottoisa työkalu?

Mittausalalta löytyy maailmalta muutamia blogisteja, joiden kirjoituksia on mukava seurata. Jason Wilder Young on kirjoittanut omaa blogia, mutta tällä kertaa hän purkaa ajatuksiaan Lidarnewsin sivuilla.

Tällä kertaa syynä ovat laserskannaavat droonit, joita USAssa on alkanut näkyä markkinoilla kasvavia määriä. Wilder vertaa tämänhetkistä tilannetta aikakauteen, jolloin miehitettyihin lentokoneisiin ja helikoptereihin alkoi ilmaantua ilmalaserskannereita ja markkinat täyttyivät hetkeksi kaikentasoisista tekijöistä – laatuvaihtelut olivat siis suuria. Myös vanhat ilmakuvaukseen erikoistuneet yhtiöt joutuivat opettelemaan uutta, sillä laserkeilaus ja ilmakuvaus ovat varsin erilaisia tapoja tehdä mittausta.

Drone Lidar Components Present Data Quality Challenges

USA:ssa ja myös meillä Suomessakin dronet ovat muuttaneet mittausmarkkinaa ja moni uusia toiveikkaita on nyt mukana tarjoamassa palveluita. Kuten perinteisessä ilmakuvauksessa, myös dronekuvaajat joutuvat huomaavan menetelmän hyödyt ja rajoitukset, sillä mittausalusta ei muuta fysiikkaa.

Luonnollinen seuraus oppimiskäyrällä on siirtyminen laserskannaus eli lidar-tekniikkaan, mutta siirtymä ei tosiaankaan ole tietämättömälle helppo. Ensimmäiseen ansaan astutaan helposti jo laitevalinnassa, koska kuvitellaan halvoilla järjestelmillä tuotettavan laadukasta mittausaineistoa. Mittausanturiksi valikoituvat näin ollen robottiautorintamalle kehitteillä olevat autojen törmäyksenestoanturit. Nämä yhdistettynä heikkoon GNSS-inertianavigointitekniikkaan on jo vaikea kombinaatio kokeneelle ammattilaisellekin.

Youngin loppusanoihin on hyvä yhtyä – kaikki laserskannausjärjestelmät ja niiden käyttäjät eivät ole yhdenvertaisia. On olemassa droneoperaattoreita, jotka keräävät laserskannausaineistoja ja olemassa laserskannausoperaattoreita, jotka käyttävät droneja. Jälkimmäiseltä taholta sopii jo odottaa, että he tietävät mitä tekevät. Lisäksi hänen kokemuksensa mukaan vain Rieglin skannerin sisältävillä järjestelmillä on mahdollista tuottaa mittauksellisesti haluttuja lopputuloksia.

”It should be understood that all LiDAR is not created equal and just because someone has a LiDAR it doesn’t mean they can collect accurate LiDAR data. There are drone operators that collect LiDAR and there are LiDAR operators that use drones. It shouldn’t matter what platform LiDAR is operated from if the company understands the technology. Professionals will know how to get accurate LiDAR data from any platform.”

Hollannin rautateiden laserskannaus

Tuoreen GIM-lehden julkaisun mukaan hollantilaiset ovat tänä vuonna skannanneet rautateitä oikein urakalla – 7000 km. Mittauksen perusteella arvioidaan muun muassa korjattavia kohtia ja kasvillisuuden raivausta eli peruskunnossapitoa.

Mittauskalustona näkyy käytetyn Rieglin VUX-1-laserskannereita (2 kpl) ja järkevästi helikopteria, jolla on mitattu 190 m korkeudelta. VUX-skannerit sopivat miehittämättiin tai miehitettyihin mittausalustoihin, mutta tämän hetken kustannustasolla isot mittaukset ovat edullisempia helikopterilla tai lentokoneella tehtynä.

Seuraavaksi sitten kiinnostaa, onko mittauksia tehty myös mobiilisti rataa pitkin, sillä kaikki yksityiskohdat eivät näy ilmasta mitattuna. Palaamme asiaan lisätietoja saatuamme.

Reaaliaikaista mittausta UAV:llä

Suomen ensimmäisen Riegl RiCopterin käyttöönotto alkaa olla käsillä ja lennokkiskannauspalvelua saa jatkossa Vitomittaus Oy:n kautta. Tuodaanpa saman tien esille yksi vähemmän mainittu ominaisuus tästä tehopaketista: aineistojen reaaliaikainen lataaminen skannerista etäkäyttäjän koneeseen mittauksen vielä jatkuessa. Georeferoinnin laskentaan käytetään tällöin luonnollisesti reaaliaikaista trajektoria.

Heti käytössä olevan mittatiedon saatavuus tuo luonnollisesti uusia sovelluskenttiä skannerin käytölle. Näitä ovat muun muassa pelastusoperaatiot (search and rescue) sekä nopeasti muuttuvien ympäristöjen kartoitus.

RIEGL RiCopter taitolentönäytöksessä.

RIEGL RiCopter taitolentönäytöksessä.

Normaaleissa kartoitusoperaatiossa käytetään edelleenkin tyypillisesti jälkilaskentaa, sillä näin saadaan tarkempi trajektori ja sitä myöten myös tarkempi lopputulos mittausten osalta. Aihepiiriä tuntemattomille mainittakoon, että Rieglin järjestelmillä tuotetaan tyypillisesti suunnittelun lähtöaineistoksi kelpaavia mittaustarkkuuksia lasermittauksen sisäisen tarkkuuden ollessa alle 1 cm ja aineiston absoluuttisen tarkkuuden muutama sentti.

Tutustu Riegl VUX-1UAV-skannerin ominaisuuksiin ja ota yhteyttä lisätietojen saamiseksi! Riegl RiCOPTER VUX-1UAV-skannerin kanssa on näytteillä osastollamme A7 Paikkatietomarkkinoilla 8.-9. marraskuuta.

Älä unohda myöskään tuoretta uutuutta Riegl miniVUX-skanneria. Se on suunnattu lennokkiskannauksen ensiaskeleeksi laajemmille käyttäjäpiireille. Kuten VUX-skannerien kohdalla, liikkeelle voi lähteä pelkällä skannerihankinnalla ja rakentaa järjestelmänsä itse, mutta hyvä lopputulos vaatii tietotaitoa. Toinen vaihtoehto on hankkia lennokkiin asennusvalmis ja kalibroitu miniVUX-SYS-järjestelmä, joka sisältää myös GNSS-IMU-komponentit.

minivux-data

Riegl miniVUXilla skannattua aineistoa

Skannerinhankinta on myös taitolaji, joten kerro meille tavoitteesi, jolloin me voimme kertoa millainen skanneri sopii tarkoitukseesi.

Riegl VUX-1HA reppuskannerina

Nyt kun Riegl VUX-1 saapuu Suomeen miehittämättömän ilma-aluksen kannattelemana, niin tuodaanpa esille myös tämän monipuolisen skannerin muita käyttömähdollisuuksia. VUX-1-perheen tarkin laite VUX-1HA (high accuracy) soveltuu nimittäin erinomaisesti maasta käytettäväksi mobiiliskanneriksi eli reppuun!

Tällä palstalla olemme tainneet jo aiemminkin mainita oman Maanmittauslaitoksemme olevan edelläkävijöitä reppuskannausjärjestelmien kehittäjinä ja viimeiseen versioon on hankittu juuri täma samainen VUX-1HA malli.

VUXin suhteen kuukauden heidän edelleen ehti kanadalainen yritys 6T3 Ltd, joka tekee tarkkoja malleja erilaisista urheiluradoista. ”On tärkeää tietää tarkalleen pompun sijainti ja korkeus, kun auto ajaa siihen 200 mailia/tunnissa.”

Reppuskannaus eli jalankulkijan tekemä mittaus on vasta nouseva trendi, mutta sillä on selkeästi oma roolinsa vaikeakulkuisessa maastossa ja kaikkialla, jonne ajoneuvolla ei pääse. Vaihtoehtoisesti osassa näitä paikkoja voi tietysti toimia myös staattisella keilaimella.

Kanadalaisten aineistoa voit katsella videolla:

Lue lisää reppuskannerista täällä.

RIEGL VZ-400i, VUX-1 & RiCopter esittelyt Suomessa

Viime viikolla avasimme ilmoittautumisen Riegl RiCopter -esittelytilaisuuksiin Suomessa. Lisätietoja tilaisuuksista löydät alta.

Lentävien laitteiden lisäksi esittelemme samalla viikolla Rieglin uutta maalaserkeilainta VZ-400i sekä erikseen, että yhdessä UAV-skannerin kanssa.

VZ-400i

Riegl VZ-400i mahdollistaa niin huiman nopean työskentelyn maastossa, että jouduimme taas päivittämään kannattavuusrajapintalaskentaa mobiililaserskannauksen suhteen. Pari viikkoa sitten Wienissä näimme Rieglin oman koeprojektin Wienin keskustassa, jossa VZ-400i -skannerilla oli skannattu yhtäjaksoisesti 8 tunnin ajan ja skannausasemia oli mitattu peräti 385 kappaletta. Hiukan pinnistämällä olisi voinut kuulemma tehdä 400 asemaa samassa ajassa!

Pistetiheys asemissa oli 9 mm 10 m etäisyydellä ja pisteitä oli tuotettu huimat 4,5 miljardia. Jokaisella skannausasemalla tehtiin myös panoraamakuvaus skannerin päällä olevalla Nikon-kameralla.

Asemien sijainti mitattiin skannerin sisäisellä GNSS-vastaanottimella ja muusta paikannuksesta huolehti sisäinen IMU. Aineistot laskettiin yhteen Rieglin puoliautomaattisella RiSOLVE-ohjelmalla.

VZ-400i-2

Toukokuussa on mahdollista nähdä tämä uutuusskanneri ensimmäisen kerran Suomessa nyt kun ensimmäiset laitteet tulevat tuotantolinjalta. Tule ja hämmästy miten hyvin eri tekniikoilla tuotetut pistepilvet sopivat hyvin yhteen ja tehostavat työskentelyä.

Peitteisellä alueilla toimiessa Rieglin skannereilla saavutetaan pulssilidar-tekniikan etu - mahdollisuus mitata kasvillisuuden läpi. Mittaustekniikan etu on myös kertamittauksen tarkkuus, sillä mittauksia ei tarvitse keskiarvoittaa.

Peitteisellä alueilla toimiessa Rieglin skannereilla saavutetaan pulssilidartekniikan etu – mahdollisuus mitata kasvillisuuden läpi. Mittaustekniikan etu on myös kertamittauksen tarkkuus, sillä mittauksia ei tarvitse keskiarvottaa.

Riegl VZ-400i sopii jo itsenäisenä hyvin esimerkiksi pieniin ja suuriin maastoprojekteihin sekä kaupunkikartoituksen täydennysprojekteihin. Maasta toimiessasi sinun ei tarvitse huolehtia kaupunkialuieden lentorajoituksista ja muista turvallisuuskysymyksistä ollenkaan niin monimutkaisesti kuin UAV-mittauksissa.

Tiedot tapahtumista ja linkin ilmoittautumiseen löydät klikkaamalla linkkiä

http://www.geocenter.fi.testwww.yritysweb.fi/NGC/riegl-vux-1-ilmalaserkeilaus-ricopter-demotilaisuus/

ja englanniksi

RiCOPTER demo

 

Lennokit Intergeossa

Miehittämättömien lennokkien buumi jatkuu ja se näkyy myös voimakkaasti Intergeo-messuilla. Tänä vuonna lennokeille on omistettu sessionsa ”interaerial SOLUTIONS”, joka koostuu näyttelyhalli 8:n messualueesta, interaktiivisesta forumista samassa hallissa sekä hallin vieressä olevasta ulkolennätysalueesta. Lennokkitoimintaa harjoittavat yritykset voivat rekisteröityä tähän tapahtumaan erikseen ja messujen kävijät voivat tietysti tutustua lennokeihin muiden mittausvälineiden lisäksi.

Vuoden 2015 messut järjestetään muuten normaalia aikaisemmin jo syyskuun puolivälissä, mikä taannee hyvät kelit lennokkien esittelyyn ulkonäyttelyalueella.

Tavataan Stuttgartissa!

Kuvassa RIEGL RiCOPTER ja VUX1-UAV-skanneri vuoden 2014 Intergeossa. Tänä vuonna messuilla nähdään myös VUX-skannerin uutuusmallit.

Kuvassa RIEGL RiCOPTER ja VUX1-UAV-skanneri vuoden 2014 Intergeossa. Tänä vuonna messuilla nähdään myös VUX-skannerin toukokuussa esitellyt uutuusmallit.

Onnettomuustutkintaa sveitsiläisittäin

Sveitsin poliisi on käyttänyt fotogrammetrisia dokumentointikeinoja jo vuosikymmeniä – onhan Sveitsi yksi fotogrammetrian kotimaista ja vahvoista kehittäjistä. Fotogrammetrian rinnalle on viimeisen vuosikymmenen aikana tullut myös laserskannaus ja sitä on ryhtynyt hyödyntämään esimerkiksi Zürichin kantoninpoliisi käyttäen RIEGL-teknologiaa. Ensin hankittiin maalaserkeilain VZ-400, jonka käyttöä esitellään tässä Sveitsin television SRF:n 10-minuuttisessa uutispätkässä. Lisää voi myös lukea RIEGLin sivuilta.

intergeo027

Hiljan SRF esitteli uutisissaan myös RIEGL VUX-1 -laserkeilainta käytössä Zürichin yllä. Kun maalaserkein työllistyy tietonnettomuuksissa, niin uutisessa lennokkikeilaimelle esitetään työsarkaa metsiköissä ja Alpeilla. Siis juuri niissä kohteissa, jossa pelkkä kuvaaminen pöpelikössä ei riitä. Koska VUX-1 voidaan asentaa myös helikopteriin, sen käyttö kaukaisissa kohteissa helpottuu myös huomattavasti, sillä helikoptereilla on tuntien lentoaika.

Uutisessa mainittu skannerin käytön motiivi, Germanwingsin surmansyöksy Alpeilla on tyypillinen esimerkki tapauksesta, jossa jo pelkkä auttajien ja onnettomuustutkijoiden pääsy paikalle maanteitse kesti tuntikaupalla alueen eristyneisyyden vuoksi – tiet ovat kaukana. Tässä vaiheessa onnettomuustutkijoiden työ paikalla on kestänyt viikkotolkulla, sillä koneen jäännökset ovat levinneet laajalle alueelle. Epäilemättä alueen skannaus helpottaisi osin tutkintaa.

Sinänsä olisi positiivisempaa ajatella skannerien käyttöä vain suunnittelutöissä, mutta loppujen lopuksi skannereille riittää työsarkaa kaikkialla ja kaikentyyppisissä tehtävissä.

RIEGL helipod VP-1

Uusia videoita pukkaa! Nyt on vuorossa RIEGL VP-1 helipodin ensiesittely – eli miten VUX-1 lennokkiskanneria käytetään helikopteriasennuksissa.

Videossa skanneri asennetaan Zürichin poliisin helikopteriin ja mittauskohteena on täten Zürich lähiympäristöineen. Aineistossa on kaupunki, metsää ja muutakin vaihtelevaan maastoa ja siihen pääsee tutustumaan lähemmin ottamalle meihin yhteyttä.

Puiden skannaus lennokista

RIEGLin lennokkiskanneri VUX-1:llä tehdyistä projekteista alkaa hiljalleen tihkua kivoja kuvia nettiin. Puuston kohdalta täytyy vaan ihmetellä, miten yksityiskohtaista aineistoa lennokista on mahdollista mitata – aineisto vaikuttaa osin kuin se olisi mitattu maalaserskannerilla. Nämä upeat yksityiskohdat mahdollistaa tietysti VUX-1:n laaja näkökenttä (FOV). Kyseinen projekti on muuten tehty yhteistyössä Wienin teknillisen korkeakoulun kanssa ja siitä on jo julkaistu ensimmäiset tutkimusartikkelit.

Klikkaa kuvaa katsoaksesi tuore esitys VUX-1-skannerista (Slideshare).
VUX-1_metsa

 

 

RIEGL RiCOPTERin esittelyvideo

RIEGL on julkaisut ensimmäisen videon RiCOPTERista toiminnassa. Alun esittelyssä näkyy myös hyvin, mistä lennokki koostuu ja miten skanneri siinä sijaitsee. Alustassa on tilaa neljälle eri kamerallekin, joten aikamoinen mittausjärjestelmä on kyseessä.

[embedplusvideo height=”480″ width=”625″ editlink=”http://bit.ly/1wdB5ei” standard=”http://www.youtube.com/v/1mqHQZ39O14?fs=1″ vars=”ytid=1mqHQZ39O14&width=625&height=480&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep4341″ /]

Lennokkiskanneri Riegl VUX-1:n aineistoja

Vuoden alussa esitelty Riegl Laser Scanning Systemsin pieni lennokkiskanneri VUX-1 on lentänyt koelentonsa keväällä erilaisilla ilma-aluksilla ja ensimmäiset skanneritkin on jo toimitettu asiakkaille. Saimme myös laitevalmistajan koeaineistoja arvioitaviksi ja esiteltäviksi kuten alla oleva kuva osoittaa. Jos haluat nähdä aineistoja niin ota yhteyttä!

VUX-1:n aineistoa

Maanmittauspäivien 2014 satoa

Vuoden 2014 maanmittauspäivät ovat nyt ohitse, joten kiitos järjestäjille onnistuneista 50-vuotisjuhlista. Nordic Geo Center Oy:n messuosastolla tehtiin myös historiaa, sillä meillä oli ensimmäisen kerran fyysisesti edustettuna kaikki laserkeilauksen lajit kojeineen: kuvissa näkyvät kolme maalaserkeilainta (2 x Riegl VZ-400 ja Stonex X300), mobiilimittausjärjestelmä Riegl VMX-450 sekä pikkuruinen ilmalaserskanneri Riegl VUX-1 (alakuvassa vasemmalla). Kiitos kaikille messuosastolla pysähtyneille mielenkiintoista keskusteluista!

Seuraava messuesiintymisemme on Rovaniemella 3.4. ja muulloin olemme tietysti tavoitettavissa toimistoltamme Helsingin Kulosaaresta.

mobiili

 

skannerit

RIEGL VUX-1

Jännistys tiivistyy! Lisää tietoa keväällä julkaistavasta RIEGLin UAV-skannausjärjestelmästä vuotaa julkisuuteen. Tämä skanneri tuo käyttäjille Rieglin pistepilvien laatua miniatyyrikoossa: 500 kHz, 200 profiilia/s ja 300° näkökenttä.

Katsotaan saammeko skannerin mukaan Seinajoen maanmittauspäiville maaliskuussa. Esitteillä on ainakin mobiiliskanneri VMX-450.

Alkuvuodesta julkaistava uusi UAV-skanneri Riegliltä.

Lisätietoja sivuillamme.