Avainsana-arkisto: mobiiliskannaus

Mobiilimittausaineistojen prosessointi

Mobiilisti eli liikkuvasti voidaan laserskannaamalla mitata monenlaiselta eri alustalta maassa, merellä ja ilmassa. Pääasia on, että mittausalusta liikkuu ja tyypillisesti useista eri antureista koostuva mittausjärjestelmä mittaa samanaikaisesti. Mittauksen lopputuloksena saadaan ympäristöstä pisteitä koostuva aineisto, josta voidaan mallintaa geometrinen malli ympäristöstä.

Mittauksen ja siten siitä tehdyn mallin tarkkuus on riippuvainen käytetystä laitteistosta ja tekijöiden osaamisesta. Paremman tarkkuusluokan aineisto täyttää Väyläviraston tiukimmatkin vaatimukset kelvaten infrarakennuksen lähtöaineistoksi ja heikommat aineistot kelpaavat vaikkapa visualisointiin jos siihenkään. Hyvällä visualisoinnilla ja mittaustarkkuudella ei ole paljolti yhteisiä tekijöitä eli moni kakku on päältä kaunis ja harhauttaa aineistojen käyttäjiä.

Rieglin laserskannausjärjestelmissä laitteisto koostuu yksinkertaisimmillaan laserskannerista, jonka aineisto yhdistetään GNSS-satelliittimittauksiin ja inertiamittauksiin. Lisäksi järjestelmään voidaan lisätä tarpeiden mukaan erityyppisiä ja eri aallonpituusalueilla toimivia kameroita. Kuvia ei kuitenkaan käytetä perusmittausaineiston luomisessa, vaan niiden hyödyntäminen aloitetaan tyypillisesti vasta mallinnuksen yhteydessä.

Rieglin mittausjärjestelmien aineistoja sekä kerätään että jatkoprosessoidaan Rieglin omilla ohjelmistoilla RiAcquire ja RiProcess. RiAcquiren avulla kerätään kootusti talteen samaan projektiin kaikkien järjestelmään integroitujen osien aineisto ja RiProcess-ohjelmassa tuo aineisto sitten jatkojalostetaan georeferoiduksi, mallinnusta varten valmiiksi pistepilveksi. Myös reaaliaikainen mittaus on mahdollista, mutta koska sen tarkkuus ei tyypillisesti riitä esimerkiksi Väyläviraston määrittämiin tarkkuuksiin, niin emme suosittele sitä asiakkaillemme. Mittauksen käyttötarkoitus ratkaisee monet työn suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavat yksityiskohdat.

Yllä olevasta kaaviosta puuttuu heti aineiston keruun jälkeen tapahtuva trajektorin eli mittauslaitteen liikeradan tarkempi laskenta. Se tehdään ensimmäiseksi aineiston keruun jälkeen, sillä reaaliaikaisesti tallennettua INS/GNSS-navigointiratkaisua voidaan vielä jalostaa. Rieglin ratkaisussa trajektoria prosessoidaan oikeastaan eri kahteen otteeseen: ensin varsinaisen trajektorilaskennan aikana GNSS-tukiasemahavainnoilla sekä tarpeen mukaan satelliittien tarkennetuilla ratatiedoilla, jotka saadaan vasta lähes kaksi viikkoa aineistonkeruun jälkeen. Toinen trajektorin laskentakierros tapahtuu Riegl RiPrecision-laskennassa, joissa lopputuloksena trajektori tarkentuu vielä laserin havaintojen laskennalla.

Jos tämä kuullostaa lukijasta monimutkaiselta niin ei hätää, sitä se myös on aloittelijalle. Robotiikan puolella kaikki havainnot laitetaan kerralla reaaliaikaiseen laskenta-algoritmiin, mutta silloin emme voi hyödyntää monipuolisen satelliittilaskennan mahdollisuuksia. Kannattaa siis todella muistaa mittausaineiston lopullinen käyttötarkoitus ja vaatimukset mietittäessä millaista mittausaineistoa tarvitaan ja miten se on prosessoitava.

Kaikkiin näihin vaiheisiin liittyy myös olennaisena osana laadunvarmistus, joka voi keskeyttää prosessoinnin missä vaiheessa tahansa. Jos mittaajat havaitsevat jo kenttätyössä, että nyt meni pieleen, niin mittaus on keskeytettävä ja aloitettava alusta. Jos trajektorilaskennan aikana havaitaan, että lopputulos ei ole toleranssien sisällä, seuraavaksi on arvioitava saadaanko se kuntoon tukipisteillä vai ei. Jos ei, niin mittaajat joutuvat palaamaan maastoon. Näin meillekin on käynyt muutaman kerran kun satelliittiolosuhteet ovat olleet oletettua kehnommat. Tyypillisesti näin käy koulutuksissamme, koska mittaajat lähetetään takaisin maastoon kunnes palaavat kelvollisen aineiston kanssa.

Siinä vaiheessa kun trajektori on havaittu kelvolliseksi jatkoprosessointiin, niin projekti on jo voiton puolella. Laserpisteiden ja mahdollisten kontrollipisteiden avulla tehdään enää trajektorin hienosäätöä.

Näillä perusperiaatteilla laseraineistoja on laskettu jo muutaman vuosikymmenen ajan. Mukaan on tullut SLAM-algoritmeja, tekoälyä, konenäön hyödyntämistä yms., mutta kaikkia menetelmiä käytettäessä on syytä muistaa miten aineiston laatu varmistetaan. Ohjelmistoja ei kannata ajaa oletusasetuksilla, vaan ne vaativat käyttäjältä säätöä mittausympäristönn ja olosuhteiden mukaan. Oikeasti aineistojen prosessointi ei siis ole pelkkää nappien painelemista vaan vaatii osaavan käyttäjän arviointia prosessin eri vaiheissa.

RIEGL VMZ on täällä!

RIEGLin uusin mobiilijärjestelmä on julkaistu! RIEGL VMZ on joustava IMU/GNSS -laitteiston sisältävä mobiiliskannausalusta VZ-400 ja VZ-1000 -skannereille. Nämä staattiset skannerit voidaan myös valjastaa mobiilikäyttöön, jolloin kustannustehokkuus paranee. Mobiiliskannauksessa tärkeä kalibrointi säilyy alustaa käyttämällä, jolloin mobiilin ja staattisen skannerin vuorottaiskäyttö on helppoa.

Riegl_VMZ

Skannausalustaan voidaan lisätä haluttu kamerajärjestelmä kuten esimerkiksi Nikon tai Ladybug. Aineistojen käsittely tehdään Rieglin tutuilla staattisen ja mobiilin skannauksen ohjelmilla.

Lisää tietoa saat soittamalle meille ja sivuiltamme:

http://www.geocenter.fi.testwww.yritysweb.fi/NGC/riegl-vmz/

Kulosaari mobiilisti

Seinäjoen maanmittauspäivät 2014 lähestyvät ja niin myös tilaisuus nähdä pikkarainen RIEGL VUX-1 lennokkiskanneri sekä Nordic Scan Center Oy:n upouusi mobiiliskanneri VMX-450 livenä paikan päällä. Maahantuojana olemme näin aluksi tiiviisti mukana tukemassa tämän upean liikkuvan kartoitusjärjestelmän käyttöönottoa ja opimme näin samalla itse paljon uutta – käytännössä.

Viime keskiviikkona sään vihdoin ollessa suotuisa teimme ensimmäiset testimittaukset Suomessa tutussa Kulosaaren ympäristössä. Syntynyt tulos on niin upeaa jälkeä – näette videossa suodattamatonta raakadataa – että haluamme jakaa aineistosta tehdyn videon kanssanne. Tervetuloa Kulosaaren kierrokselle! Tällä ajomatkalla voitte muuten tosiaan tuntea kaikki tienpinnan epätasaisuudet.

[embedplusvideo height=”480″ width=”625″ editlink=”http://bit.ly/1jlswsm” standard=”http://www.youtube.com/v/c94Xsrbma4E?fs=1″ vars=”ytid=c94Xsrbma4E&width=625&height=480&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep8868″ /]

 

Mobiiliskannaus & ulkomainonta

Liikkuvan kartoitusjärjestelmän tuottamille aineistoille voidaan keksiä monenlaista käyttöä. Esimerkiksi liikennemerkkien sijainti ja pintapuolinen kunto voidaan tarkistaa toimistosta käsin ja tässä artikkelissa kerrotaan puolestaan ulkomainosten inventoinnista.

liikennemerkki

Työ liittyy Yhdysvalloissa ”Maanteiden kaunistamis”-lakiin, jonka avulla pyritään varjelemaan yleisten maanteiden maisemia liiallliselta mainostamiselta. Tekijöiden mukaan kaikkein kalleinta, hitainta ja työturvallisuuden kannalta heikointa on tehdä kenttätyö manuaalisesti lähettämällä ulos ihmisiä GPS-laitteiden kera.

Työturvallisuuden lisäksi kenttätyöaika lyheni, sijaintitarkkuus parani ja kuvat sekä skannausaineisto tarjosivat lisäarvoa eli muutakin tietoa yksittäisten pisteiden lisäksi.

Hmmmm…Helsingin kaupungilla tuntuu olevan suunnattomia vaikeuksia löytää tilaa ulkomainoksille, joten auttaisikohan mainospaikkojen löytämistä niiden sijoittaminen realistiseen virtuaalimalliin karttapohjan sijaan?

Maanmittauspäivillä aaltoillaan

Perinteinen mittausalan tapahtuma Maanmittauspäivät järjestetään ensi torstaina ja perjantaina, 21.-22.4.2013 Kuopiossa. Tällä kertaa yritämme selventää mitä täyden aallonmuodon digitointia hyväksikäyttävä mittaustekniikka tarkoittaa oikein luennon voimin – tervetuloa kuuntelemaan! Tämän esityksen jälkeen ei pitäisi enää olla epäselvää, miksi ja miten Rieglin skannerit pystyvät mittaamaan heijastintarraan ja miksi mittaus on kaiken lisäksi erittäin tarkka – sama pätee muihinkin materiaaleihin. Tähystarraratkaisua ei tähän päivään mennessä ole kyennyt toteuttamaan mikään muu valmistaja ja Rieglin maalaserskannerit ovat ainoita signaalin täysin digitaalisesti käsitteleviä 3D-skannereita.

tahys

Tunnelissa sijaitseva tähystarra visualisoituna valokuvassa. Kyseessä on kiinteä kontrollipiste, johon tähystarra sijoitetaan tyypillisesti takymetrimittausta varten.

Päivien ohjelma

Nordic Geo Centerin esitys

Videossa näkyy puolestaan Rovaniemen maanmittauspäivien tunnelmaa & Riegl VMX-250 liikkuva kartoistusjärjestelmä Suomen ja Lapin talvessa.

[embedplusvideo height=”496″ width=”625″ standard=”http://www.youtube.com/v/B9CbAHJ9TF4?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=B9CbAHJ9TF4&width=625&height=496&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9878″ /]

RIEGL LIDAR 2013-tapahtuman ohjelmaa

Kesäkuussa Wienissä järjestettävän RIEGL LIDAR 2013 -tapahtuman ohjelma alkaa muotoutua ja tietoja esityksistä alkaa hiljalleen tihkua. Ensimmäiset nimetyt ulkopuoliset puhujat ovat Ilja Rilski (Ark-on), Alastair Jenkins (GeoDigital, Kanada) ja tältäkin palstalla aikaisemmin tuttu Martin ”Herra LAStools” Isenburg (rapidlasso, Saksa). RIEGLin puolelta puhujina toimivat ainakin Johannes Riegl Sr, Andreas Ullrich (lidar-teknologia) ja Martin Pfennigbauer, joka puhuu aiheesta ”tutkimus ja aineeton omaisuus”. Selviääköhän täällä muuten, mitä RIEGL tekee käyttämättömille ideoilleen ja keksinnöilleen? Onko Itävallassa Innovation mill -tyyppistä toimintaa, joka on nyt Suomessa ja monessa muussa maassa kovin in-ja pop?

Ulkopuolisista puhujista voisi mainita sen verran lisää, että Ark-on on iso venäläinen kartoitusalan yhtiö ja Ilja Rilski on yhtiön kaukakartoitusosaston vetäjä. Yhtiö toimii esityksensä mukaan laajalla skaalalla ilmassa ja maassa – staattisesti ja kinemaattisesti – Venäjän jättimäisissä infrarakentamishankkeissa. Kuvissa vilahtaa myös RIEGLin mobiilimittausjärjestelmä ja maalaserskanneri. Lisätietoja kesäkuussa.

Alastair Jenkins on puolestaan Geodigital Internationalin toimitusjohtaja, jolla on vankka tietotaito kartoitus-, paikannus- ja ilmailuteollisuuksista sekä rahoitus- ja markkinointiosaamista. Näinpä hän on ollut luomassa uusia yrityksiä kyseisille aloille myös sijoittajana. Näyttää siltä, että Jenkins on myös vankka täyden aallonmuodon tekniikan (full waveform) fani, sillä hän on muun muassa osallistunut artikkelin kirjoittamiseen aihepiiristä sähkölinjojen esteettömyyden mittauksessa. Näin siis Kanadassa vuonna 2008.

Saksalainen, hyvän aikaa Yhdysvalloissa työskennellyt Martin Isenburg on pitkän linjan ohjelmistontekijä. Nykyään hän keskittyy oman ilmalaserskannausohjelmistonsa LAStoolsin kehittämiseen sekä PulseWaves-standardin luomiseen yhteisen tiedonsiirtoformaatin saamiseksi täyden aallonmuodon aineistoille. Monet suomalaisetkin käyttävät Martinin luomaa LASzip-työkalua las-aineistojen purkamiseen tai zippaamiseen. Wienissä voit tavata tämän persoonallisen käkkäräpään, joka on aina kiinnostunut uusista kontakteista.

Mitä muuta on luvassa? Esitysten ja luentojen lisäksi voi osallistua muun muassa RiSolve & RiMining -työpajoihin sekä retkelle RIEGLin tehtaalle Horniin. Ylimääräisenä päivänä perjantaina voi puolestaan vierailla itävaltalaisten ilmailualan toimijoiden luoda tutustumassa Diamond-lentokoneisiin, Schiebelin miehittämättömiin koptereihin (UAS) ja systeemi-integraattoori Airborne Technologiesin toimintaan. Paikan päällä selviää varmasti, mitä kaikkea ilmalaserskannausjärjestelmän asentamisessa ja käyttämisessä pitää oikein ottaa huomioon.

Vapaa-ajan ohjelmaan kuuluu erilaisia iltarientoja ja luonnollisesti juhlaillallinen, joka järjestetään yllätyskohteessa. Hmm…entinen keisarikunnan pääkaupunki Wien on täynnä mitä upeampia historiallisia paikkoja ja se on myös arkkitehtuurin tyylisuuntien sekä taiteen näyttämö mukaanlukien Spittelaun kaupunginosassa sijaitseva moderni jätteenpolttolaitos. Toisaalta illallispaikka voi sijaita jossain kaupungin lukuisista luontokohteista kuten Tonavan saarella. Jännittävää.

Esimakua tapahtumasta saat tutustumalla RIEGL LIDAR 2012 -tapahtumaan Floridassa seuraavan videon avulla

[embedplusvideo height=”379″ width=”625″ standard=”http://www.youtube.com/v/tri7g7th3EA?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=tri7g7th3EA&width=625&height=379&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3594″ /]