Avainsana-arkisto: maalaserkeilaus

Jalusta on puoli mittausta

Lisäsimme valikoimiimme muutaman erikoisjalustan silloin tällöin ilmaantuvia mittaustarpeita varten. Esimerkiksi hiilikuitujalustalla saat helpompaa siirrettävyyttä skannereille varsinkin jos alla on pyörät eli ns. dolly.

Alla olevan kuvan alumiinen kuilujalusta palvelee niitä, joilla on tarvetta laskea mittauslaite alas pieneen kuoppaan/kuiluun tai vastaavasti nostaa mittauslaite korkealle ylöspäin. Teleskooppivarren avulla mittauslaitetta voi laskea alas 4 metriä ja ylöspäin se kohoaa 5 metriä. Riegl VZ-400i -laserskanneria käytettäessä ei tarvitse huolehtia skannerin tasauksesta, sillä laitteen sisäiset anturit huolehtuvat aineiston tasauksesta missä tahansa käyttöasennossa.

Myös tähän alustaan saa alle isokokoiset pyörät, jotka näkyvät toimistolla ottamissamme kuvissa. Tutusta jalustavalikoimaan tarkemmin sivuillamme!

RiScan Pro 2.9 ja erilaisten aineistojen yhdistäminen

Rieglin maalaserkeilainten rekisteröinti- ja peruskäsittelyohjelmisto RiScan Pro sai juuri päivitysversion versionumeroltaan 2.9. Tässä päivityksessä on keskitytty skannausasemien rekisteröinnin nopeuttamiseen, aineistojen tehokkaampaan pakkaamiseen ja eri tyyppisten aineistojen yhdistämiseen. Lisäksi röntgen-työkalu (X-Ray) sai päivityksen, jonka avulla esimerkiksi sisällä mitattua aineistoa on entistä helpompi tarkastella ja työstää CAD-ohjelmiin.

Röntgentyökalu sopii erityisesti talojen julkisivuihin ja pohjakaavoihin. Kuvassa sitä on käytetty näyttämään miten myös puita voi tarkastella helpommin työkalun avulla.
Samat puut harmaasävynäkymässä.

Aineistojen keskinäisen rekisteröinnin nopeuttaminen on ollut Rieglin tähtäimessä heti VZ-400i-skannerin julkaisemin jälkeen, sillä uudella skannerilla voidaan tehokkaasti mitata satoja skannausasemia päivässä. Tyypillinen skannaus ulkona kestää 30 sekuntia. Rekisteröinti voidaan nykyään tehdä skannerin sisällä olevassa tehokkaassa tietokoneessa skannauksen aikana ja/tai tietokoneella skannauksen jälkeen. Uusimman päivityksen jälkeen rekisteröinti on entistä nopeampaa ja nyt rdbx-tietokantaa saadaan pienennettyä eli samalla projektin koko pienenee. Monipistepulssiskannerin aineistot ovat tosin jo lähtökohtaisesti pienempia kuin vaihe-eroskannerien tuottamat aineistot, mutta pistepilvitiedostoilla on aina kokoa.

Kuvassa asiakkaamme Staran muuta vuosi sitten Riegl VZ-400i:llä skannaama kiertoliittymä, jonka aineistolla testasimme uutta 2.9 ohjelmaversiota.

Tuoreen päivityksen mielenkiintoisin osio on kuitenkin mahdollisuus yhdistää erityyppisiä aineistoja tehokkaammin kuin aikaisemmin. Tyypillisesti aineistojen yhdistäminen tehdään esimerkiksi valitsemalla molemmista aineistoja yhteisiä pisteitä, mutta jälleen kerran Riegl on lähtenyt omille poluilleen uudessa ratkaisussaan. Kuten signaalianalyysin taitajilta sopii odottaa, niin uusi tekniikka perustuu aineistojen taajuusanalyysiin. Rieglin älykäs pistepilvi (= sisältää paljon attribuutteja) mahdollistaa monenlaisia asioita, mutta taajuusanalyysillä voidaan yhdistää Rieglin pistepilviin myös muilla laitteistoilla tai vaikkapa kuvantamalla luotuja pistepilviä.

Tyyppiesimerkki on metsä, joka on skannattu maasta puiden lomassa mutta latvukset on kuvattu tai skannattu ilmasta lennokilla. Ilmasta mitattu aineisto on tässä tapauksessa georeferoitu paremmin, sillä metsän siimeksessä GNSS on heikompi/huono ja muutakaan koordinaatistoa ei tyypillisesti oikein löydy. Aineiston lopullinen koordinaatisto voidaan valita sen perusteella, missä lähtöaineistossa on tarkempi koordinaatisto. Uusi metodi toimii sekä RiScan Prossa että mobiiliaineistojen käsittelyohjelmassa RiProcessissa.

Rieglin käyttäjäpäivillä lokakuussa uutta yhdistämistekniikkaa esiteltiin omassa työpajassaan – niin merkittäväksi se koetaan. Kaikki, jotka ovat koettaneet yhdistää metsäaineistoja keskenään tietävät mistä on kysymys. Metsiin verrattuna rakennetun ympäristön aineistojen erilaisten aineistojen yhdistäminen on lastenleikkiä ja nyt sekin tehdään ilman erillisiä liitospisteitä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää. p. 045 650 8585/s-posti: nordic(at)geocenter.fi

RIEGL VZ-400i -laserskannerin esittely sivuillamme

Laserskannausta Turun torilla

YLE Areenalla on nähtävissä Turun toriparkin työmaan arkeologisia kaivauksia esittelevä dokumentti ”Säilytetäänkö vai peitetäänkö?” Siinä Muuritutkimus Oy:n arkeologit FT Kari Uotilan johdolla kertovat työstään ja kautta aikojen suurimmasta Suomessa tehdystä arkeologisesta kaivauksesta. Lisäksi kerrotaan myös lähellä sijaitsevan Katedraalikoulun liikuntasalin lattian alla tehdyistä kaivauksista.

Kari Uotila
Kari Uotila taustallaan Riegl VZ-400i -laserskannerin pistepilveä. (Videolla 18:20 alkaen)

Turku on vanha kaupunki, mistä johtuen sen maaperään on ehtinyt kertyä paksuja ihmisen toiminnasta kertovia maakerroksia vuosisatojen ajalta. Arkeologisessa kaivauksessa mennään noiden kerrosten läpi kunnes päädytään alla oleviin luonnollisiin kerroksiin. Löytöjä kertyy runsaasti ja erilaisia näytteitä otetaan moderneissa tutkimuksissa paljon myöhemmin analysoitavaksi, joten myös geospatiaalista paikkatietoa kertyy myös isoa määriä. Karttojen piirtäminen on aina ollut osa arkeologista tutkimustyötä ja nykyään se voidaan tehdä myös digitaalisesti.

Kari Uotila ryhmineen on kehittänyt digitaalista kaivausdokumentointia jo useita vuosikymmeniä joten Turun torin työtä varten hänen ei tarvinnut aloittaa alusta. Ennen projektin aloittamista muun muassa laserskanneri päivitettiin uuteen ja nopeampaan malliin, Riegl VZ-400i, joka mahdollistaa yksittäisen laitteen osalta kokonaisuuden sujuvan. Lisäksi koulutimme ryhmää ajan tasalle uusissa toimintatavoissa.

Kuvassa alueelta poistetun tien digitaalisen mallin pintaa mallinnettuna myöhemmin tutkittavaksi.

Arkeologisen pelastuskaivauksen taustalla on aina jokin syy – tyypillisesti rakennusprojekti. Tilaajalle, rakennuttajalle ja rakentajille arkeologinen tutkimus on tyypillisesti kiusallinen aikaa ja rahaa vievä operaatio, jonka loppumista odotellaan kiihkeästi. Näin ollen työ ei ole helppo tehtävä arkeologeillekaan, jotka tuntevat paineen hartijoillaan. Kenttätyössä aikaa säästävät menetelmät ovat siis aina tervetulleita, koska hyvän dokumentaation avulla jälkityötä ja analyysejä voidaan tehdä myöhemmin vähemmän aikakriittisellä hetkellä. Arkeologien työ ei siis pääty sillä hetkellä, kun toriparkin rakentaminen alkaa.

Olemme iloisia, että olemme osaltamme voineet tukea asiakkaamme projektin onnistumista. Olemme itse todenneet VZ-400i -laserskannerin nopeuden omissa projekteissamme ja kokeet maailmalla osoittavat samoin. Muun muassa Lontoon poliisin selvityksissä (2018-2019) se on edelleenkin nopein ja tarkin laserskanneri kenttätyössä ja Neussin dokumentointitekniikoihin keskittyvien poliisikonferenssien tulokset osoittavat samoin. Turussa ollaan siis todella tämänhetkisen tekniikan huipulla.

Linkki Yle Areenan dokumenttiin (kohdasta 18:20 alkaen)

Laserskanneri lämpökameralla

Edustamamme Riegl Laser Measurement Systems esitteli vuoden 2018 Intergeossa niin paljon tuoteuutisia, ettemme ole edelleenkään kertoneet niistä kaikista. Vähemmälle huomiolle on jäänyt muun muassa VZ-400i/VZ-2000i -maalaserkeilaimen ja Infratec VarioCAM -lämpökameran integrointi.

Riegl on aikaisemmin yhdistänyt skannereihin muun muassa Flirin lämpökameroita, mutta käytännön syistä sarjatuotantoon on päätetty ottaa staattiseen mittaukseen soveltuva VarioCAM HD head 900 malli. Lämpökameroita on tyypillisesti yhdistetty ilmalaserskannereihin, mutta sovelluksen niin vaatiessa myös maalaserkeilaimet ovat kelpo alustoja lämpökameralle.

Skannaukset ja kuvaukset voidaan luonnollisesti tehdä myös erikseen, mutta Rieglin integrointi mahdollistaa kuvan saamisen suoraan koordinaatistoon. Sijainnin lisäksi myös suunta ja kulmat ovat oikein, jolloin tarpeen mukaan voidaan esimerkiksi värjätä pistepilvi lämpökameran tarjoamalla arvolla.

Esitteen kuvassa näemme rakennuksen julkisivun pistepilvi värjättynä harmaan sävyin hyödyntäen Rieglin reflektanssiarvoa (=etäisyyskalibroitu intensiteetti). Refletanssi kertoo pinnan materiaalin heijastusominaisuuksista Oikealla näemme saman aineiston, mutta tällä kertaa lämpökameran tuottamin tuloksin värjättynä. Visualisointitapaa voi vaihtaa lennossa Rieglin RiScan Pro -ohjelmassa.

Kun pistepilvi värjätään kameran tuottamilla arvoilla, niin jokaisella pistepilven XYX-pisteellä on olemassa lämpötila-arvo. Lämpötila kuten myös muut pisteen ominaisuudet ovat nähtävissä RiScan Pro -ohjelman sisällä tai ne voidaan myös viedä ulos ohjelmasta muihin ohjelmistoihin.

Kerromme mielellämme lisää joten ole yhteyksissä!

PS. Jos Kulosaari on liian kaukana, niin tule 14. maaliskuuta Lapin Mittauspäiville, jossa Tauno Suominen pitää esityksen runkomittauksesta ja keskustelu jatkuu.

PS2. Seuraavaksi työn alla on hyperspektrikameran sarjatuotantomuotoinen integrointi staattiseen ja UAV-laserskanneriin.

Uusi RiPANO aineiston jakoon ja CAD-työskentelyyn

Tällä kertaa Intergeo-uutuuksien esittelyvuorossa on ohjelmapuolelta RIEGL RiPANO, josta julkistettiin Frankfurtissa uusi versio. RIEGL RiPANO on staattisen skannerityöskentelyn ohjelma, jolla projektit julkaistaan nettiversioiksi. Nyt ohjelman avulla käyttäjä voi jakamisen lisäksi tehdä aineistoista leikkauskuvia CAD-työskentelyyn (esim. ortokuvia julkisivuista) ja mittakaavassa julkaistuja PDF-tulosteita.

Käytännössä aineiston tuottaja julkaiseen projektin ja sen jälkeen hän ja/tai aineiston muut käyttäjät voivat tehdä tarvittavat tulosteet verkossa. Toimintatapaan pääsee tutustumaan Rieglin omassa webdemossa, joka alkaa mainiolla esittelyvideolla. Itse aineistoon pääsee myös käsiksi ja tulosten tuottamista pääsee kokeilemaan. Klikkaa webdemo auki.

Ensi viikolla RiPanoon pääsee tutustumaan myös Paikkatietomarkkinoilla Helsingin Messukeskuksessa, jossa olemme mukana osastolla B4. Tulosta lippusi ja ilmoittaudu kävijäksi tästä linkistä. Nähdään messuilla!

Automaattinen rekisteröinti mittauksen aikana

Rieglin maalaserkeilainten VZ-i -sarjan vahvuuksiin kuuluu mahdollisuus yhdistää aineistot eli rekisteröidä ne jo kenttämittauksen aikana. Yhdistämisen voi määritellä osaksi työprosessia (workflow) tai sen voi myös käynnistää laitteessa käsin. Käyttäjä voi luonnollisesti tehdä yhdistämisen samalla automatiikalla myös myöhemmin tietokoneella, jolloin on mahdollisuus tehdä kompleksisempia operaatioita. Alla olevassa videossa esitellään skannerissa olevaa automaattista rekisteröintiä.

Rekisteröinnin automatiikka perustuu i-sarjan laitteiden erilaisiin antureihin, joiden fuusio tehokkaassa laskentaympäristössä tuottaa lopputulokseksi georeferoidun pistepilven. Lisäksi käytössä on tietokonenäön analysointimenetelmiä, joilla etsitään vierekkäisten asemien yhteneviä piirteitä. Lopputulos saadaan georeferoitua RTK-GNSS-mittauksen tarkkuudella paikoilleen, joten tarkempaa sijaintitarkkuutta haluttaessa aineistot voi vielä kalibroida tarkemmin paikalliseen koordinaatistojärjestelmään.

Tämän aineiston voi myös ladata skannerista halutulle palvelimelle tietoliikenneyhteyden (4G/Wi-Fi) vain toimiessa. Kiinteissä monitorointimittauksissa aineiston voi siirtää jatkokäyttöä varten nopealla 1 GBitin kaapeliyhteydellä.

Nyt kun ns. Edge-laskenta eli käytännössä hajautettu laskenta lähellä kohdetta on tulossa muotiin, niin voimme todeta, etteivät kaikki valmistajat eivät ole koskaan luopuneet siitä. Niinkuin jo 1980-luvulla pystyimme me pystyimme takymetrilla tekemään kartoituksen ja heti mittauksen jälkeen tulostamaan sen asiakkaalle valmiina karttana (kyllä, tulostimia pystyi jo tuohan aikaan kuljettamaan autossa), niin osa laitevalmistajista on aina uskonut siihen, että laitteissa tarvii olla hardwaren puolesta omaa laskentatehoa työn tehokkaaseen suorittamiseen. Näin myös Riegl, joka muuten samoista laskentatehollisista syistä käyttää laitteiden sisäisenä ohjelmaympäristönä Linuxia. Tunnetusti mikään muu käyttöjärjestelmä kuin Windows ei hidasta laskentatehoa vaativien laitteiden käyttöä yhtä tehokkaasti.

VZ-i -sarjan skannereita voi siis käyttää tarpeiden mukaan täysin itsenäisesti ilman verkkoyhteyksiä tai Edge/IoT-laitteena, jota voi etäohjata tarvittaessa verkon yli. Asiakkaidemme tarpeet ovat erilaisia, joten laitteistojen täytyy myös sallia heidän tarvitsemansa monipuolinen käyttö.

Lämpökameran ja skannerin yhdistäminen

RIEGL tarjoaa nyt uutuutena mahdollisuuden yhdistää Infratecin VarioCAM HD sarjan lämpökameran VZi-sarjan maalaserskannereihin. Kokonaisuus tulee valmiiksi kalibroituna mittauspakettina, jolloin lämpökameran kuvat saadaan mittauksessa suoraan 3D-koordinaatistoon. Kokonaisuus on erinomainen paketti paljon lämpökuvausta tekeville tahoille.

Mitattavan kohteen pintalämpötila voi olla -40°…+2000°, jolloin kohteena voivat olla myös teollisuusmittaukset. Teollisuusmittausten kohdalla ei kannata unohtaa Rieglin skannereiden erinomaisia monitorointimittauksen mahdollisuuksia – skanneri voidaan laittaa mittaamaan kohdetta vaikkapa 5 minuutin välein ja aineiston voi ladata suoraan pilvipalveluluihin analysoitavaksi.

Laitteisto on esillä syksyn Intergeo-näyttelyssä Frankfurtissa ja myöhemmin myös Suomessa.

 

Riegl VZ-400i – markkinoiden nopein maalaserskanneri

Rieglin pistepilvien käsittelyohjelmassa RiScan Prossa mennään tätä nykyä versiossa 2.6.2. Ohjelman perusperiaate on toimia aineistojen yhdistäjänä ja valmistelijana eri alojen mallinnus- ja suunnitteluohjelmiin.

Viime aikojen kehitys on kohdistunut erityisesti aineistojen yhdistämisen nopeuttamiseen uuden VZ-400i -maalaserskannerin myötä. Samalla yhdistämisalgoritmi on siirretty myös skannerin sisälle, jossa tehokkaalla tietokoneella työn voi aloittaa jo skannauksen aikana.

VZ-400i ei ole vain mittausnopeudeltaan markkinoiden paras, vaan suorastaan lyömätön myös kokonaistyöaikaa laskettaessa. Suurin ajankayttö skannausasemaa kohden taitaa nykyään olla siirtyminen paikasta toiseen ja monet asiakkaamme ovat siirtynyt mönkijän käyttöön siirtymisen nopeuttamiseksi. VZ-400i:tä ei tarvitse erikseen tasata, joten mönkijällä siirrytään vain uuteen asemapisteeseen ja painetaan ”skannaa”. Sisällä skannerin alla on laitettava renkaat eli valokuvauspuolelta tuttu dolly.

Tämänkertainen esimerkkiaineisto on asiakkaan kesällä mittaama iso ja vilkas liikenneympyrä, jolla testasimme uusinta RiScan pro-versiota. Aineiston 116 skannausaseman mittausaika on 30 sekuntia/asema, jolloin suurin aika kuluu paikasta toiseen siirtymiseen. Aineiston asemat yhdistettiin toimistossa, jossa kului hetkinen aineiston siirtämiseen tietokoneelle (1 GB yhteys), 10 minuuttua aineiston lukemiseen sisään ohjelmaan ja 26 minuuttia rekisteröintiin. Katso suoritus lyhennettynä videolta.

Videon lisäksi otimme muutaman kuvakaappauksen aineistosta. Ensimmäinen kuva on 2 cm vaakapoikkileikkaus, josta hahmottuu liikenneympyrän muoto ja puut. Varsinainen tie on alempana ja siten ei näkyvissä.

Puiden yksityiskohtia tarkastellessa huomataan keskinäisen yhdistämisen tarkkuus – eri puolilta skannatut rungon osat osuvat tarkasti rungon kehälle.

Mittaajat löydetään myös aineistosta, vaikka he piilottelevat esimerkiksi sähkökaapin takana mittauksen aikana.

Tällaisen aineiston yksityiskohtaisuudesta riittää tietoja monen eri suunnittelijan tarpeisiin. Alla olevassa kuvassa näkyy myös nopeatempoisen liikenneympyrän liikennetta eri skannausasemilta mitattuna. Lisäksi heikosti heijastavat sähkölinjat saadaan mitattua maasta käsin aivan yhtä hyvin kuin ilmasta. UAV:n käyttö kyseisessä kohteessa on mahdotonta lentokieltojen takia.

Laite- ja ohjelmistokehitys menee eteenpäin kuin juna ja välillä varsin hurjaa vauhtia. Laitteiden nopeuden edelleenkin kehittyessä on sinänsä sääli lukea tuoreita oppaita, kuten geoteknisen mittauksen ja monitoroinnin ohjeistusta viime marraskuulta, jossa laserkeilauksen todetaan olevan hidas menetelmä. Kirjoittajat eivät ole ollenkaan perehtyneet maailmalla käytössä oleviin jopa reaaliaikaisiin laserskannauksen sovelluksiin. Esimerkiksi juuri Rieglin skannerit soveltuvat tarkkuutta ja reaaliaikaisuutta vaativiin tehtäviin erinomaisesti.

Laitteiden nopeus siis riittää, joten kysymys on vaan siitä softasta, jolla aineistoa reaaliaikaisesti analysoidaan esimerkiksi monitoroinnin tarkoituksiin. Laitteistoa valitessa täytyy nopeuden lisäksi käydä huolella läpi mittauksen vaatima tarkkuus, sillä markkinoilla olevat laitteistot eroavat huomattavasti toisistaan.

Tarvitsetko lisää tietoa? Ota yhteyttä p. 045 650 8585

Puulajeja tunnistettu maalaserskannauksella

Iloksemme muutama vuosi sitten tutkimuksen pohjaksi tuottamistamme aineistoista on nyt julkaistu tieteellinen artikkeliAutomatic tree Species recognition with quantitative structure models! Skannasimme useita, erityyppisiä metsäaluieta Etelä- ja Itä-Suomessa ja aineistoja käytettiin Tampereen Teknillisessä yliopistossa/LUKEssa puulajitunnistuksen algoritmin kehittämiseen.

Skannaustyö sujui joutuisasti Riegl VZ-400-maalaserskannerilla jonomittauksena, koska synkissä metsiköissä GPS-paikotus ei toimi. Mikäli GPS-toimii, niin tähysmerkkejä ei Rieglin järjestelmässä tarvita suuremman alueen tai yksittäisen puun mittauksessa.

Tieteellisen artikkelin lyhyt esittely sekä havainnollinen video löytyy Metsä-lehden sivuilta.

Ja video myös alla:

 

 

RIEGL VZ-400i, VUX-1 & RiCopter esittelyt Suomessa

Viime viikolla avasimme ilmoittautumisen Riegl RiCopter -esittelytilaisuuksiin Suomessa. Lisätietoja tilaisuuksista löydät alta.

Lentävien laitteiden lisäksi esittelemme samalla viikolla Rieglin uutta maalaserkeilainta VZ-400i sekä erikseen, että yhdessä UAV-skannerin kanssa.

VZ-400i

Riegl VZ-400i mahdollistaa niin huiman nopean työskentelyn maastossa, että jouduimme taas päivittämään kannattavuusrajapintalaskentaa mobiililaserskannauksen suhteen. Pari viikkoa sitten Wienissä näimme Rieglin oman koeprojektin Wienin keskustassa, jossa VZ-400i -skannerilla oli skannattu yhtäjaksoisesti 8 tunnin ajan ja skannausasemia oli mitattu peräti 385 kappaletta. Hiukan pinnistämällä olisi voinut kuulemma tehdä 400 asemaa samassa ajassa!

Pistetiheys asemissa oli 9 mm 10 m etäisyydellä ja pisteitä oli tuotettu huimat 4,5 miljardia. Jokaisella skannausasemalla tehtiin myös panoraamakuvaus skannerin päällä olevalla Nikon-kameralla.

Asemien sijainti mitattiin skannerin sisäisellä GNSS-vastaanottimella ja muusta paikannuksesta huolehti sisäinen IMU. Aineistot laskettiin yhteen Rieglin puoliautomaattisella RiSOLVE-ohjelmalla.

VZ-400i-2

Toukokuussa on mahdollista nähdä tämä uutuusskanneri ensimmäisen kerran Suomessa nyt kun ensimmäiset laitteet tulevat tuotantolinjalta. Tule ja hämmästy miten hyvin eri tekniikoilla tuotetut pistepilvet sopivat hyvin yhteen ja tehostavat työskentelyä.

Peitteisellä alueilla toimiessa Rieglin skannereilla saavutetaan pulssilidar-tekniikan etu - mahdollisuus mitata kasvillisuuden läpi. Mittaustekniikan etu on myös kertamittauksen tarkkuus, sillä mittauksia ei tarvitse keskiarvoittaa.

Peitteisellä alueilla toimiessa Rieglin skannereilla saavutetaan pulssilidartekniikan etu – mahdollisuus mitata kasvillisuuden läpi. Mittaustekniikan etu on myös kertamittauksen tarkkuus, sillä mittauksia ei tarvitse keskiarvottaa.

Riegl VZ-400i sopii jo itsenäisenä hyvin esimerkiksi pieniin ja suuriin maastoprojekteihin sekä kaupunkikartoituksen täydennysprojekteihin. Maasta toimiessasi sinun ei tarvitse huolehtia kaupunkialuieden lentorajoituksista ja muista turvallisuuskysymyksistä ollenkaan niin monimutkaisesti kuin UAV-mittauksissa.

Tiedot tapahtumista ja linkin ilmoittautumiseen löydät klikkaamalla linkkiä

http://www.geocenter.fi.testwww.yritysweb.fi/NGC/riegl-vux-1-ilmalaserkeilaus-ricopter-demotilaisuus/

ja englanniksi

RiCOPTER demo

 

Nopein maalaserkeilaimemme Riegl VZ-2000

Syksy ja uudet tuotteet vilahtivat ohi nopeasti, emmekä oikeastaan ehtineet antaa uutuuksillemme niille kuuluvaa huomiota. Parannetaanpa asiaa uuden Riegl VZ-2000 skannerin osalta kertomalla siitä hieman tarkemmin.

RIEGL VZ-2000

© RIEGL USA

Aluksi VZ-2000 voi tuntua vain välituotteelta, koska se osuu etäisyysmittauksessa VZ-1000 ja VZ-4000 keilaimien väliin. Asiaan tarkemmin perehtyessä huomataankin, että mittausnopeus on tuplaantunut verrattuna aikaisempiin skannereihin ollen nyt parhaimmillaan 400 000 lähtevää pulssia/s tai 240 linjaa/s. Laserin pulssintoistotaajuus on melkein megahertsi eli 950 kHz.

Peitteisessä maastossa, kaikumäärän ollessa keskimääriin esimerkiksi 3-4 kpl/pulssi, mitattujen pisteiden määrä voi olla siis siis huikeat 1 200 000 – 1 600 000! Perinteiset skannerit toimivat toisin päin: ne lähettävät nopeimmillaan esim. 1 000 000 laserpulssia/s, mutta palautuneiden pisteiden määrä jää tämän alle. Ja huomaa: Rieglin tekniikalla mittatarkkuus saadaan aallonmuodon analysoinnilla ei keskiarvottamalla, jolloin pistemäärä jää tyypillisesti vieläkin alhaisemmaksi.

Pisin mittausetäisyys 2 km saavutetaan 50 kHz pulssintoistotaajuudella, mutta tarkastellaanpa lähemmin tuota nopeita mittausmoodia, 950 kHz, jota voi käyttää aina mitatessa lyhyempi etäisyyksia. Suomessa se on siis tyypillisin mittausnopeus ja vastaa VZ-400 skannerin pisimpiä mittausetäisyyksiä.

RIEGL VZ-2000

Nopeutensa puolesta VZ-2000 on myös erinomainen vaihtoehto hybridiskanneriksi staattiseen/mobiiliin käyttöön. Täten se hyödyntää parhaiten toista uutuutta, RIEGL VMZ -mobiilialustaa. Alustan kanssa yhtä skanneri voi käyttää monipuolisesti 4 eri tavalla: staattisiin mittauksiin jalustan kanssa, staattisiin mittauksiin auto alustana (Stop&Go), 2D -mobiilimittauksiin ja maailmanuutuutena 3D-mobiilimittaukseen. Tutustu VMZ:n toimintaan videoesittelyssä:

[embedplusvideo height=”480″ width=”625″editlink=”http://bit.ly/1vkw6rf”standard=”http://www.youtube.com/v/7b2LLgCbics?fs=1″ vars=”ytid=7b2LLgCbics&width=625&height=480&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2107″ /]

RIEGL Lidar 2015

Riegl järjestää seuraavat käyttäjäpäivänsä ensi vuoden toukokuussa Hongkongissa ja Guangzhoussa, joka tunnetaan myös nimellä Kanton. Näin päästää keskelle Aasian vilkkaita markkinoita, joissa on meille eurooppalaisillekin ihmettelemistä. Kanton on teollisen Kiinan keskuksia, jossa riittää vierailijoille katsottavaa. Hongkongiin pääsemme taas Suomesta suorilla lennoilla ja se on ollut kaupan keskus jo monia vuosisatoja.

riegl_lidar_2015

Konferenssi on kaksiosainen niin, että Hongkongissa 5.-7.5. pääkielenä on englanti ja Kantonissa 7.-8.5. puhutaan mandariinikiinaa. Osallistujat voivat valita tapahtumansa kielen mukaan tai osallistua vaikka molempiin tapahtumiin.

Konferenssin aiheena ovat luonnollisesti kaikki laserkeilauksen muodot ilmasta, maasta ja mereltä – mobiilisti ja staattisesti. Ota yhteyttä ja lähde kanssamme Kiinaan!

Lisätietoja aletaan piakkoin päivittää sivuille www.riegllidar.com

Kaivoksen skannaus

Tuoreessa videossa esitellään Riegl VZ-4000 -skannerin käyttöä avolouhoksella. GPS skannerin päälle eikä tähyksiä tarvita. Aineiston voi käsitellä kaivoskäyttöön optimoidulla RiMiningillla tai RiScan Prolla. Näin helppoa se on!

[embedplusvideo height=”480″ width=”625″ editlink=”http://bit.ly/1ddLTtQ” standard=”http://www.youtube.com/v/BIDbgwjAuqs?fs=1&vq=hd720″ vars=”ytid=BIDbgwjAuqs&width=625&height=480&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3017″ /]

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa

Viime perjantaina käväisimme Tammisaaren Veneveistämöllä skannaamassa legendaarisen kuutosen – Renatan. Tämä jo lähes 90-vuotias daami on yksi Suomen kautta aikojen menestyneimpiä kilpaveneitä, mutta viimeiset 30 vuotta se on rapistunut hiljalleen eri varastoissa. Renatan koko tarinan löydät täältä. Videon skannauksesta näet puolestaan alla (You Tubessa myös musiikin kera).

[embedplusvideo height=”481″ width=”625″ editlink=”http://bit.ly/180B51J” standard=”http://www.youtube.com/v/eCadVWU2alU?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=eCadVWU2alU&width=625&height=481&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep4214″ /]

Nyt Renata on päätetty kunnostaa kunnianhimoisessa hyväntekeväisyysprojektissa, jonka tavoitteena on sen palauttaminen purjehduskelpoiseksi sekä käyttö tulevaisuudessa nuorten koulutuksessa. Projektin tavoitteet eivät suinkaan lopu tähän, sillä työ on tarkoitus tehdä minimoimalla entisöinnin hiilijalanjälki. Näin myös ympäristövastuullisuuden osalta luvassa on siis mielenkiintoinen oppimisprojekti.

Nordic Geo Center Oy on työssä mukana skannaamalla veneen runkoa, jotta Renata saadaan jälleen merikelpoiseksi. Nykyistä muotoa voidaan verrata alkuperäisiin piirrustuksiin ja suunnittelija saa lähtömateriaalia muutostyölle.

Lisätietoja:

Club Renata

Nordic Geo Center Oy

 

Miljoonasäästöt 3D-laserskannauksella

Runsas vuosi sitten kirjoitin Englannin poliisin suurhankinnasta CLEAR (collision, lead, evaluate, act and reopen) -hankkeen yhteydessä. Peräti 38 3D-laserskanneria hankittiin poliisikäyttöön liikenneonnettomuuksien selvittelyn nopeuttamiseksi. Hankintaa edelsi skannerien perinpohjainen testaus tätä käyttötarkoitusta varten ja suurimmaksi voittajaksi selviytyi RIEGL VZ-400. Aallonmuodon mittausta automaattisesti hyödyntävä pulssilaser (TOF) voitti miljoona pistettä/s mittaavat vaihe-erokeilamet kenttätyön tuottoisuudessa, nopeudessa ja kätevyydessä. Lisäksi yli puolen kilometrin mittausetäisyydestä ulkomittauksissa on yksinkertaisesti paljon hyötyä.

uk_police

Vuoden 2012 loppuun mennessä käytössä olleiden tilastojen mukaan skannerihankinta on ollut myös erittäin menestyksekäs poliisivoimille: arvioidun 44 minuutin ajansäästön sijaan onnettomuuden selvittelyaika on skannauksella lyhentynyt keskimäärin 49 minuuttia. Englannin ruuhkaisilla teillä liikenteen ongelmakohtien selvittäminen on näin tuonut jo nyt kymmenien miljoonien puntien säästöt ja lisää säästöjä on luvassa. Skannerit ovat siis maksaneet itsensä takaisin moninkertaisesti jo hankintavuoden aikana, vaikka mukaan on laskettu vasta 4 kuukauden onnettomuudet! Tuottavuuslukujen takana on luonnollisesti koko mittausprosessin huolellinen suunnittelu ja henkilökunnan koulutus: laserkeilaus ei tuo samaa hyötyä jos sen etuja ei hyödynnetä uusimalla toimintatapoja.

Lue lisää CLEAR-hankkeen alustavista tuloksista Englannin liikenneministeriön tiedonannosta joulukuussa 2012. Lopullinen raportti ilmestyy myöhemmin tänä vuonna.

Katso myös RIEGLin videolta miten kenttätyötä on automatisoitu poliisin tarpeita varten: puolessa tunnissa kentältä lopputuotteeksi eli oikeudessa päteväksi todetuksi pistepilvikartaksi.

[embedplusvideo height=”379″ width=”625″ standard=”http://www.youtube.com/v/lbxvzMlTWyg?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=lbxvzMlTWyg&width=625&height=379&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6437″ /]

Maanmittauspäivillä aaltoillaan

Perinteinen mittausalan tapahtuma Maanmittauspäivät järjestetään ensi torstaina ja perjantaina, 21.-22.4.2013 Kuopiossa. Tällä kertaa yritämme selventää mitä täyden aallonmuodon digitointia hyväksikäyttävä mittaustekniikka tarkoittaa oikein luennon voimin – tervetuloa kuuntelemaan! Tämän esityksen jälkeen ei pitäisi enää olla epäselvää, miksi ja miten Rieglin skannerit pystyvät mittaamaan heijastintarraan ja miksi mittaus on kaiken lisäksi erittäin tarkka – sama pätee muihinkin materiaaleihin. Tähystarraratkaisua ei tähän päivään mennessä ole kyennyt toteuttamaan mikään muu valmistaja ja Rieglin maalaserskannerit ovat ainoita signaalin täysin digitaalisesti käsitteleviä 3D-skannereita.

tahys

Tunnelissa sijaitseva tähystarra visualisoituna valokuvassa. Kyseessä on kiinteä kontrollipiste, johon tähystarra sijoitetaan tyypillisesti takymetrimittausta varten.

Päivien ohjelma

Nordic Geo Centerin esitys

Videossa näkyy puolestaan Rovaniemen maanmittauspäivien tunnelmaa & Riegl VMX-250 liikkuva kartoistusjärjestelmä Suomen ja Lapin talvessa.

[embedplusvideo height=”496″ width=”625″ standard=”http://www.youtube.com/v/B9CbAHJ9TF4?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=B9CbAHJ9TF4&width=625&height=496&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9878″ /]

RIEGL LIDAR 2013-tapahtuman ohjelmaa

Kesäkuussa Wienissä järjestettävän RIEGL LIDAR 2013 -tapahtuman ohjelma alkaa muotoutua ja tietoja esityksistä alkaa hiljalleen tihkua. Ensimmäiset nimetyt ulkopuoliset puhujat ovat Ilja Rilski (Ark-on), Alastair Jenkins (GeoDigital, Kanada) ja tältäkin palstalla aikaisemmin tuttu Martin ”Herra LAStools” Isenburg (rapidlasso, Saksa). RIEGLin puolelta puhujina toimivat ainakin Johannes Riegl Sr, Andreas Ullrich (lidar-teknologia) ja Martin Pfennigbauer, joka puhuu aiheesta ”tutkimus ja aineeton omaisuus”. Selviääköhän täällä muuten, mitä RIEGL tekee käyttämättömille ideoilleen ja keksinnöilleen? Onko Itävallassa Innovation mill -tyyppistä toimintaa, joka on nyt Suomessa ja monessa muussa maassa kovin in-ja pop?

Ulkopuolisista puhujista voisi mainita sen verran lisää, että Ark-on on iso venäläinen kartoitusalan yhtiö ja Ilja Rilski on yhtiön kaukakartoitusosaston vetäjä. Yhtiö toimii esityksensä mukaan laajalla skaalalla ilmassa ja maassa – staattisesti ja kinemaattisesti – Venäjän jättimäisissä infrarakentamishankkeissa. Kuvissa vilahtaa myös RIEGLin mobiilimittausjärjestelmä ja maalaserskanneri. Lisätietoja kesäkuussa.

Alastair Jenkins on puolestaan Geodigital Internationalin toimitusjohtaja, jolla on vankka tietotaito kartoitus-, paikannus- ja ilmailuteollisuuksista sekä rahoitus- ja markkinointiosaamista. Näinpä hän on ollut luomassa uusia yrityksiä kyseisille aloille myös sijoittajana. Näyttää siltä, että Jenkins on myös vankka täyden aallonmuodon tekniikan (full waveform) fani, sillä hän on muun muassa osallistunut artikkelin kirjoittamiseen aihepiiristä sähkölinjojen esteettömyyden mittauksessa. Näin siis Kanadassa vuonna 2008.

Saksalainen, hyvän aikaa Yhdysvalloissa työskennellyt Martin Isenburg on pitkän linjan ohjelmistontekijä. Nykyään hän keskittyy oman ilmalaserskannausohjelmistonsa LAStoolsin kehittämiseen sekä PulseWaves-standardin luomiseen yhteisen tiedonsiirtoformaatin saamiseksi täyden aallonmuodon aineistoille. Monet suomalaisetkin käyttävät Martinin luomaa LASzip-työkalua las-aineistojen purkamiseen tai zippaamiseen. Wienissä voit tavata tämän persoonallisen käkkäräpään, joka on aina kiinnostunut uusista kontakteista.

Mitä muuta on luvassa? Esitysten ja luentojen lisäksi voi osallistua muun muassa RiSolve & RiMining -työpajoihin sekä retkelle RIEGLin tehtaalle Horniin. Ylimääräisenä päivänä perjantaina voi puolestaan vierailla itävaltalaisten ilmailualan toimijoiden luoda tutustumassa Diamond-lentokoneisiin, Schiebelin miehittämättömiin koptereihin (UAS) ja systeemi-integraattoori Airborne Technologiesin toimintaan. Paikan päällä selviää varmasti, mitä kaikkea ilmalaserskannausjärjestelmän asentamisessa ja käyttämisessä pitää oikein ottaa huomioon.

Vapaa-ajan ohjelmaan kuuluu erilaisia iltarientoja ja luonnollisesti juhlaillallinen, joka järjestetään yllätyskohteessa. Hmm…entinen keisarikunnan pääkaupunki Wien on täynnä mitä upeampia historiallisia paikkoja ja se on myös arkkitehtuurin tyylisuuntien sekä taiteen näyttämö mukaanlukien Spittelaun kaupunginosassa sijaitseva moderni jätteenpolttolaitos. Toisaalta illallispaikka voi sijaita jossain kaupungin lukuisista luontokohteista kuten Tonavan saarella. Jännittävää.

Esimakua tapahtumasta saat tutustumalla RIEGL LIDAR 2012 -tapahtumaan Floridassa seuraavan videon avulla

[embedplusvideo height=”379″ width=”625″ standard=”http://www.youtube.com/v/tri7g7th3EA?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=tri7g7th3EA&width=625&height=379&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3594″ /]