Avainsana-arkisto: liikkuva kartoitus

Kesän mobiililasermittaussatoa

Kesän 2021 aikana taas mittasimme mobiilisti eri puolella Suomea ja seuraavat kuvat ovat esittelyskannauksesta Pohjanmaalta. Kohteessa oli hauskoja yksityiskohtia, joista muutamia esimerkkejä alla olevissa kuvissa. Skannerina siis RIEGL VMX-2HA.

Jännittävä betonikiveys näkyy hyvin ylhäältä päin katsottuna.
Kiveyksen raidoitus näkyy hyvin Rieglin reflektanssiaineistossa.
Klassinen kiertoliittymä.
Asuntoalue.

Rieglin kinemaattiset prosessointiohjelmat uudistuivat

Riegl järjesti hiljan virtuaalipäivän, jonka pääteemoja oli ilma-, drone- ja mobiililaserskannaukseen eli kinemaattisten mittausten käsittelyohjelmien uudistus. Kinemaattinen on sanana johdettu kreikan kielen liikkumista tarkoittavasta sanasta ”kinein”. Näitä mittauksia tehdään siis liikkuvalta alustalta. Vastaavasti mittalaitteen seistessä paikallaan tehtyjä mittauksia nimitetään staattisiksi johdettuna kreikan kielen sanasta ”statikós”. Yksi sanan myöhemmistä merkityksistä viittaa liikkumattomuuteen.

Rieglin liikkuvasti mitattuja aineistoja kerätään Riegl RiAcquire-ohjelmalla. Ohjelmaan voidaan määritellä kaikki mittausjärjestelmän osat ja linkittää ne yhteen niin, että varsinaisen mittauksen aikana käyttäjä voi rauhassa oikealla hetkellä yhdellä klikkauksella käynnistää kaikki laitteet, tallentaa aineistot ja tiedonkeruun lopussa sammuttaa ne. Työn aikana voidaan seurata kaikkien mittausanturien toimintaa ja tarkkailla GNSS-tilannetta ohjelman antaessa käyttäjälle hälytyksen häiriötilanteissa. Samanlainen työskentelytapa sopii niin lentokoneeseen kuin maanteillä liikkuvaan autoon. RiAcquiressa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia uudistuksen yhteydessä.

Mittausaineistojen varsinainen prosessointi tehdään Riegl RiProcess-ohjelmalla. Sen rakenne on modulaarinen ja uudistuksessa keskityttiin eri modulien yhdistämiseen selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Prosessikaavion uuden kokonaisuuden toiminnasta näet sivultamme.

Vanhat modulit on nyt yhdistetty RiUNITE-ohjelmaksi. Sen sisällä lasketaan täyden aallonmuodon skannerien kaiut pisteiksi, ratkotaan etäisyydenmittauksen ambiguiteetit eli oikea mittausvyöhyke, muunnetaan pisteet skannerin koordinaatistosta haluttuihin koordinaatistojärjestelmiin ja järjestetään valtavat pistepilvet tehokkaasti. Tähän viimeiseen tehtävään liittyen kinemaattiset pistepilvet tallennetaan nyt Rieglin omaan tietokantaformaattiin RDB2, joka on jo käytössä staattisten skannerien puolella. Jatkokäyttöä ajatellen pistepilvet voi siis viedä ulos ohjelmasta standardoituihin tiedostomuotoihin kuten LAS, mutta aineiston voi myös lukea muihin ohjelmaan suoraan RDB2-tietokannasta RiVLIB-kirjaston avulla.

Vanhat modulit eivät kuitenkaan ole pelkästään yhdistetty uudeksi, vaan niiden toimintoja on tehostettu ja parannettu entisestään. Parannukset koskevat käsittelynopeutta, mutta esimerkiksi myös päällekkäisten aineistojen keskinäinen yhteensovittaminen eli mätsäys on tehostunut. Rieglillä mätsäys ei näet ole pelkästään mekaanista geometrioiden yhteensovittamista, vaan monimutkainen yhdistelmä GNSS-IMU-liikeradan, pistepilvien keskinäisen geometrian ja reflektanssiarvojen analyysiä. Lähtökohtana kannattaa muistaa, että satelliittimittauksiin perustuva reaaliaikainen paikannus harvoin tuo aineistoja täsmälleen samaan sijaintiin, vaan tyypillinen ratkaisu sisältää eroja. Jälkilaskennalla erot pienenevät ja tasoitetaan lopulta pois.

Uudistusten myötä myös ohjelman lisensointia on muutettu. Laitteen sarjanumeroon kytketty lisenssi toimii nyt ilman erillista USB-porttiin kytkettyä lukkoa. Samassa verkossa työskentelevät käyttäjät voivat puolestaan käyttää yhteisiä kelluvia lisensseja. Uutuutena on nyt esitelty pieniin droneihin (miniVUX) liittyvät lisenssit.

Käyttäjillä, joilla on voimassa olevan ylläpitosopimus, on mahdollista päivittää uudet ohjelmaversiot suoraan omaan käyttöönsä. Sarjanumeroon kytketyn lisenssin voi pyytää käyttöönsä firmwaren päivityksellä.

Olemme pyörittäneet uusia ohjelmaversioita jo joulukuussa alkaneesta betatestauksesta alkaen. Tulokset nopeutta myöten ovat omissa projekteissamme parantuneet ja suosittelemme käyttöönottoa.

Vaalimaalle ja takaisin – skannaten tietysti

Viime aikojen mielenkiintoisimpia projektejamme on ollut valtatie 7:n edestakainen mittaus Helsingistä Vaalimaalle ja takaisin. Vaikka tällaisen moottoritien mittaaminen liikkuvalla kartoituksella on varsin tylsää, niin vastapainoksi aineistoa on aina mielenkiintoista tarkastella tietokoneella. Alla esittelemme muutamia kuvakaappauksia aineistosta.

Mutta aloitetaan videolla paikan päältä eli mittausautosta. Tässä olemme vielä alkumatkalla Sipoon kohdalla.

Varsinainen mittaus alkoi Kehä 1:n Lahdentien liittymästä ja videon aloituskuvassa olemme juuri siirtymässä Kotkan suuntaan. Kuvassa näkyy myös selkeä raja uuden asfaltin (sininen) ja vanhan välillä. Visualisoinnin väriskaala kertoo uuden, tumman päällysteen heijastavan valoa eli mittaussädettä selkeästi huonommin kuin vanhan päällysteen.

Koko reitti merkittynä kartalle näyttää seuraavalta:

Matkan varrella kulkee sähkölinjoja useassa paikassa, mutta tämä pylväs löytyy heti matkan alkuvaiheesta.

Tien reunassa kulkiessa huomio kiinnittyi ajaessakin reunamaalauksiin. Paikoin ne olivat ihmeen kiemurteleviä suoran viivan sijaan. Kautta tiemaalausten aikauden hyvä kysymys on aina ollut, sijaitsevat maalaukset suunnitellulla kohdalla tietä. Tieto on merkittävä haluttaessa ajaa oikeaa (=turvallista) ajolinjaa tiegeometrian suhteen. Robottiautojen myötä kysymys on noussut entistä ajankohtaisemmaksi, sillä autojen lähipaikannus nojautuu tyypillisesti tiemaalauksiin.

Pistepilviä voi visualisoida eri tavoin saaden näkyviin erilaisia ilmiöitä vaikkapa tien pinnalla. Alla olevasta kuvasta huomaamme, että tien pinta on ollut hieman kostea (vihertävän sininen väri) mittauksen aikana, mutta menosuunnassa oikeanpuoleinen kaista on jo ehtinyt kuivahtaa muuta tieosuutta enemmän. Reunakaistan pinta heijastelee kuivallakin kelillä hieman eri tavalla kuin ohituskaista, koska se on yleensä hieman kuluneempi suurempien liikennemäärien takia.

Alla olevassa kuvassa näemme myös, että tiemaalaukset saattavat heijastaa valoa eri tavalla. Vertaa vasenta ja oikeaa reunaa. Meidän silmissämme ja värivalokuvassa maaliviivat näyttävät kuitenkin ihan samalta valkoiselta. Näin ollen etäisyyskalibroidusta laserskannausaineistosta voidaan myös laskea, heijastavatko tiemaalaukset ja liikennemerkit valoa normien mukaisesti. Maailmalla tätä asiaa on jo selvitelty tutkimuksissa.

Seuraavaksi saavuimme Ahvenkoskelle, jossa dokumentoimme myös paikallisia sillankaaria. Runsaan sadan metrin päästä moottoritiestä sijaitsee vuonna 1965 rakennettu vanhempi silta, joka näkyy kuvan keskiosassa.

Etukäteen olimme erityisesti ajatelleet skannata matkan varrella olevia hienoja kallioleikkauksia. Niistä näimme yhden jo varsin homogeenisesta kivestä koostuvan ylempänä, mutta alakuvissa on myös mielenkiintoisia yksityiskohtia. Ensimmäisessä kuvassa nähdään heijastusten avulla kalliossa kulkevia eri kivilajien juonteita. Nämä ohuet juonteet ovat selkeästi valoa heijastavampia (keltaisia) kuin ympäröivä kivi. Toisessa kuvassa näkyy keskellä kuvaa hieno vaakatasossa kulkeva lusto. Lustot kiinnostavat geologeja lähes poikkeuksetta, koska ne kertovat paljon kiven käyttäytymisestä esimerkiksi louhinnassa.

Tiemittauksissa risteykset ovat aina mielenkiintoisia paikkoja. Tieristeyksien harrastajat jakelevat ilmakuvia maailman mitä monimuotoisimmista risteyksistä, joten tässä meidän vaillinainen lisäyksemme tähän kategoriaan. Siltakylässä sijaitseva liittymä on nimittäin mitattu vain keskeltä tietä, jolloin ylös nousevat ja alas laskevat rampit näkyvät aineistossa vain heikosti. Tämä liittymä taitaa olla mittausalueen muodoltaan symmetrisin alue.

Seuraavaksi voimmekin tarkastella vihersiltoja, joita valtatie 7:ltä löytyy useampia. Ensimmäinen kuva esittää vihersiltaa visualisoituna laitteistomme kumpikin skanneri erikseen ja kaksi ajolinjaa päällekäin. Aineiston prosessoinnissa käytämme tätä visualisointitapaa eniten, sillä sen avulla näemme onko aineistossa kaikki kohdallaan. Toinen kuva esittää Lelun lähellä sijaitsevaa vihersiltaa, joka kuvan esittämällä tavalla jatkuu hieman pidemmälle. Kaaria on loppujen lopuksi kolme kappaletta.

Lopuksi pääsimme Vaalimaalle, jossa selvitimme uuden Rajamarketin rakennuksen pituuden. Se on lähes 300 m pitkä! Mittausta suunnitellessa tämän rakennuksen koko kieltämättä askarrutti mieltämme kallioleikkausten ohella. Mutta nyt kaikkiin kysymyksiimme on vastattu. Paluumatkan skannasimme koko tien toiseen suuntaan ja lopetimme mittauksen saavuttaessa Kehä 1:lle.

Mihin tällaista aineistoa voi käyttää? No kaikenlaisen suunnittelun pohjana tietysti. Tiesuunnittelijat tarvitsevat tiealueen lisäksi kaikki rampit, joten niiltä osin aineisto on puutteellinen. Liikennemerkit, portaalit ja muut tiekalusteet aineistossa näkyvät puolestaan selkeästi samoin kuin maalaukset. Liikennemerkkien ja maalausten heijastuvuuden arviointi on myös mahdollista. Maailmalla suurempi käyttöalue taitaa nykyään olla robottiajoneuvoille tarvittavat kartat, joihin aineistossamme on hyvä pohja myös tarkkuusvaatimusten osalta. Loppujen lopuksi tiesuunnittelun lähtöaineiston tarkkuusvaatimukset ovat selkeästi tiukemmat kuin HD-karttojen.

Mobiililaserskanneri tiemittauksissa

GeoConnexion ja Business Geomatics -lehdissä julkaistiin syksyllä 2020 Hannu Heinonen ja Rieglin mobiililaserskanneriyksikön vetäjän Harald Teufelsbauerin kirjoittamat samansisältöiset artikkelit englanniksi ja saksaksi. Voit lukea alkuperäiset artikkelit klikkaamalla linkkejä.  Alla taustoitamme artikkeleita suomeksi.

Artikkelien aiheena ovat hyvät tuloksemme monivuotisessa kehitysprojektissamme mitata perinteiset 2D-tieparametrit ja samalla mahdollistaa 3D laserskannausmittauksen tuomat uudet mahdollisuudet paremmin. Voimme tarkemmin kuvata tien turvallisuuden kannalta tärkeitä tietoja kuten tien todellista uraisuutta, lätäköitymistä ja 3D tiegeometriaa. 3D-tiegeometria kertoo tien kaarresäteet, kallistukset ja mäkien aiheuttamat näkymäesteet ja tien pinnan aaltomaiset raskaan liikenteen aiheuttamat painumat.

Teiden kuntoa on viimeiset vuosikymmenet mitattu auton keulaan asennetulla leveällä mittauspalkilla, johon on tyypillisesti asennettu 17 kappaletta palkista tienpintaan mittaavia pistelasereita noin 20 cm päähän toisistaan. Palkin asentoa on määritetty kaltevuusanturilla ja auton kulkema matka on saatu auton pyörästä pituudenmittausanturilla. Näiden antureiden mittaustietojen ja pistelasereiden mittaustuloksena muodostuu 17 tien pituussuuntaista leikkausta eli noin 20 sentin välein olevaa 2D pituusprofiilia. Pistelaserien teoreettinen mittaustarkkuus on millin osia, mutta niillä siis mitataan vain pitkittäisprofiileja tien pinnasta joten esimerkiksi tien urien syvyyden tulos on riippuvainen siitä millä kohdalla tietä mittauspalkkiauto ajaa eli osuuko jonkun 20 cm välein asennetun pistelaserin mittaama pituusprofiili juuri uran syvimpään kohtaan. Jotta tulos olisi edes tilastollisesti vertailtavissa, ajoneuvon ajolinjan paikka tien leveyssuunnassa on tarkasti ohjeistettu ja sen täytyy olla tarkasti tietyllä kohtaa tietä.

Koska mittaus ei tapahdu 3D mittauksena, näillä aineistoilla on helposti tien kulkusuunnassa suuret pituusvirheet tien mäkisyydestä ja auton kulkeman matkanmittauksen epätarkkuudesta johtuen. Tuotetun aineiston vieminen karttakoordinaatistoon on erittäin ongelmallista ja epätarkkaa koska karttatuotannossa perustana on aina oltava 3D (2D+1D) mittaustieto valtakunnan koordinaatistossa ja Pistelasertiemittauksesta nuo molemmat tiedot puuttuvat tai ovat vain likimääräisiä. Tästä syystä pistelasertekniikalla tuotettu tien mittaustieto on todettu varsin hyödyttömiksi muihin käyttötarkoituksiin. Alla olevassa kuvassa näemme esimerkiksi perinteisin menetelmin – ilmakuvasta tai mittausajoneuvosta – tuotettua tien keskilinjageometriaa, jossa on suuri ongelmia sekä XY-tasossa, mutta erityisesti korkeussuunnassa.

Kaiken kaikkiaan viimeiset vuosikymmenet tunnutaan keskittyneen tienpinnan hienorakenteeseen kun taas isoon kuvaan tiestä vallitsevalla mittaustekniikalla ei päästä käsiksi. Näinpä meidätkin on koemielessä laitettu mittaamaan niin huonokuntoisia teitä, ettei niiden kunnon arvioimiseen edes tarvitsisi mittauksia. Koko tien rakenne on romahtanut ja korjaus vaatii paljon mittavampia toimenpiteitä kuin pelkkä uudelleen päällystys. Sinänsä huolellisesti tehty mobiili laserskannaus kannattaa tässäkin tilanteessa, sillä tien korjaussuunnitelmaa varten tarvitaan ajantasainen lähtötieto maastosta.

Vallitseva käsitys on ollut ettei mobiililaserskannauksella pystytä tuottamaan pistelasertekniikan kanssa vertailukelpoisia tuloksia. Käsitys onkin ollut aivan oikea ja perusteltu. RIEGL ja Nordic Geo Center päättivät syksyllä 2013 lähteä murtamaan tätä käsitystä ja kehittämään RIEGL VMX-mobiililaserskannaus laitteistoa niin, että tarvittavaan mittaustarkkuuteen päästäisiin. Testaukset aloitettiin silloisella, 2012 esitellyllä, kompaktilla VMX-450 mobiiliskannerilla, jossa samaan runkoon oli kiinteästi integroitu 2 ristikkäistä RIEGL VQ-450 laserskanneria ja Applanixin AP 50 GNSS-Inertiayksikkö. Tarvittiin kuitenkin tarkemmat laserit ja tarkempi inertia, jotka saatiin uuteen 2016 julkistettuun VMX-1HA Mobiiliskanneriin.

Tarkkuutta tarvittiin kuitenkin vielä lisää, joten 2018 lopulla julkistettiin kokonaan uudenlaiseen, vielä tukevampaan runkoon perustuva kompakti VMX-2HA mobiililaser. Tätä alustaa modifioitiin edelleen jäykemmäksi ja uusin versio julkistettiin Intergeo 2019 messuilla syyskuussa Saksassa, Stuttgartissa. Viikkoa ennen virallista julkistamista ensimmäinen uuden sarjan laite asennettiin Nordic Geo Centerin mobiiliskannausautoksi tilaamaan erikoisvarusteiseen BMW X5 M50DA maasturiin. RIEGLin tehtaan lähistöllä ajetun testiajon ja tulosanalyysin jälkeen matka jatkui Ruotsiin Linköpingiin, jossa osallistuimme Ruotsin tielaitoksen tutkimuskeskuksen VTI:n järjestämään tiemittauksen (PTM-mittaus) testiin. Parametrien laskentaan käytetyn ohjelmiston vanhentuneista ja puutteellista laskenta-algoritmeista huolimatta näimme, että tulokset olivat erinomaiset. Lähtöaineisto on siis riittävän hyvää tieparametrien laskentaan. Näin 6-7 vuotta kestänyt kehitystyö on saatu haluttuun onnistuneeseen lopputulokseen.

Yhteenvetona tästä kaikesta koetusta on todettava, että perinteisten tien PTM-mittaustulosten saavuttaminen mobiililaserskannaustekniikalla ei ole ollut helppoa. Nordic Geo Centerin koko tiimin ja erityisesti Tauno Suomisen ja Hannu Heinosen sitkeä, vuosien mittainen, yhteistyö yhdessä RIEGLin asiantuntijoiden kanssa mahdollisti sellaisen kokonaisratkaisun (mobiiliskannerilaitteisto, auto ja ajotapa) löytymisen, jolla tuohon tarkkuuteen nyt päästään.

Laserskannaamalla voimme mitata tiheän pistepilviaineiston koko tien pinnasta mukaanlukien tien luiskat, liikennemerkit ja kaikki tiealueella sijaitseva tierakenteet. Hyvälaatuisesta aineistosta on mahdollista laskea lähes kaikki perinteiset tieparametrit vertailukelpoisin tuloksin vanhaan nähden ja samalla tuottaa mittausaineistoa myös muuhun käyttöön. Aineisto on nyt tarkasti valtakunnan koordinaatistossa, mitä vanhat aineistot eivät olleet ja siten toistettavuus on myös parempi. Mittaustekniikan muutoksesta johtuen mittausajoneuvon ei tarvitse ajaa tietyllä kohtaa tietä, vaan kaistakohtainen ajolinja muun liikenteen tahdissa on riittävä. Aineistojen tuottaminen muun liikenteen seassa on siten paljon helpompaa, emme häiritse muuta tietiikennettä, pidämme kiinni hyvistä toimintatavoista liikenteessä ja lopputuloksena on laadukas 3D mitausaineisto valtakunnan koordinaatistossa.

Rungoltaan ja perustuksiltaan kunnossa olevasta tiestä kannattaa mitata laserskannaamalla sellainen aineisto, jota voidaan käyttää ensin kunnon arviointiin (=perinteiset tieparametrit) ja sen jälkeen samasta aineistosta voidaan tarvittaessa laskea korjaus – tai päällystyssuunnitelmaa. Tarkalla koordinaattitiedolla varustettu aineisto mahdollistaa tienpinnan jyrsimissuunnitelman lisäksi tieosuuden tiegeometrian parantamisen uudella päällysteellä niissa puitteissa, kuin se on mahdollista korjaamatta tien muita perusrakenteita. Rautateillä vastaavanlainen käytäntö on jo pitkään ollut arkitodellisuutta, sillä radan korjaamisen lisäksi ratageometria on korjattava ennalleen junien tasaisen kulun mahdollistamiseksi.

Riegl Laser Measurement Systems GmbH on ollut mukana tukemassa työtämme laitevalmistajan osuudessa, sillä tuloksiimme ei pääse ihan millaisella tahansa laitteistolla. Järjestelmä täytyy olla miettynä alusta loppuun eli yksittäisistä komponenteista niiden yhdistämiseen keskenään. Tienpinnan alle millimetrin ja sijannin muutaman senttimetrin mittaustarkkuuteen ja toistettavuuteen vaaditaan varsin jämäkästi rakennettu laitteisto ja mittausalustana toimiva autokin vaikuttaa tulokseen. Nyt toimitaan tämänhetkisen laserskannausteknologian parhaimman tarkkuuden äärirajoilla kun taas suurin osa kaupallisessa tuotannossa olevista laitteistoista edustaa heikompaa laitekategoriaa. Vertailkaapa mittaustuloksia pelkästään sijainnin suhteen huonoissa GNSS-olosuhteissa kuten metsän reunalla kulkevilla tieosuuksilla – erot tulevat esille.

Mobiilisti etänä

Nyt kun pahin koronapandemia alkaa toivottavasti olla takanapäin on hyvä muistella näin kauniina kesäpäivänä, kuinka se vaikutti työskentelytapoihimme ja millä tavoin eri tilanteista selvittiin. Meidän toimistolla siirryimme etätyöhön maaliskuun alkupuolella, kun hallituksen antamat suositukset sitä edellyttivät. Tällöin meillä oli jo tiedossa, että laitetoimituksia ja niihin liittyviä koulutuksia tulee olemaan etätyön aikana. Tarvitsimme Teamviewerin rinnalle joustavamman ratkaisun videokoulutuksiin ja pienen kokeilun jälkeen löytyi nopeasti toimiva ratkaisu. Omalla kohdallani tämä etätöihin valmistautuminen tarkoitti VMZ-mobiililaserkeilausjärjestelmän käyttöönoton, mobiilimittauksen etäkoulutuksen ja laitteistotuen etätyöskentelyn suunnittelua.

Jotkut ovatkin jo ehkä lukeneet tuoreimmasta maankäyttölehdestä (2/2020), että olemme kevään aikana toimittaneet Leppävirralle Tasamitta Oy:lle RIEGL VMZ-laitteiston. Laitteiston toimitus osuikin sopivasti juuri jälkimmäiselle viikolle, kun Uudenmaan rajat olivat avautuneet, jolloin toimitus asiakkaalle sujui sen puoleen huoletta. Toki luovutuksen yhteydessä emme voineet välttää asiakaskontaktia, mutta toimitus hoidettiin tarvittavia turvavälejä ja määräyksiä noudattaen.

Mobiilijärjestelmän ohjelmistopuolen etäopetuksen olin aloittanut Tasamitta Oy:n toimitusjohtajan Tahvo Savolaisen kanssa jo hyvissä ajoin ennen laitteiston toimitusta. Etäkoulutusta varten olin koonnut tarvittavaa koulutusmateriaalia, jolla pystyisin kouluttamaan kaikki osa-alueet niin verkko- ja tarjektorilaskennasta alkaen aina pistepilviaineiston prosessointiin ja käsittelyyn asti. Käytännössä tämä tarkoitti VMZ-järjestelmällä ajettujen projektien etsimistä arkistoistamme. Olimme säilyttäneet kaikki jo edellisen VMZ-järjestelmän koulutuksen yhteydessä ajetut projektit, joista saattoi valita tämän etäkoulutuksen kannalta käytännöllisimmät ja monipuolisimmat projektit.

Ohjelmistopuolen etäopetus sujui todella hyvin puheyhteydellä sekä jaetun työpöytänäkymän avulla. Näillä työkaluilla pystyin opetuksen aikana seuraamaan Tahvon kuvaruudulta hänen työskentelyään ohjelmistojen parissa ja antamaan tarvittavia neuvoja kaikkiin eri työvaiheisiin aina ohjelmistojen asennuksesta alkaen. Tarvittavat tiedonsiirrot hoidettiin pilvipalvelimien välityksellä. Myös Tahvo totesi etäopetuksen toimivan erinomaisesti, kun välillä hänen oli hoidettava yrityksen asioita sekä mittaustöitä maastossa. Etäopetus mahdollisti osapäiväisen koulutuksen ennalta sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Laitteiston asennukseen liittyen Tahvo oli tehnyt itse laitevalmistajalta saatujen ohjeiden mukaisesti kaikki tarvittavat kaapelikytkennät autoon sekä asentanut auton katolle järjestelmän kiinnitysalustan. DMI -matkamittausanturin ja auton vanteen sisäpinnalle kiinnitettävän DMI-pulssinauhan asentaminen onnistui kotioloissa näppärästi RIEGLin tuottaman opetusvideon ja kirjallisen ohjeen avulla. Laitteiston mukana tulee REGLin kokoamat manuaalit kaikkeen järjestelmän asennukseen liittyen.

Seuraava ja mielenkiintoisin etäopetuksen vaihe olikin sitten VMZ-järjestelmän käyttöönotto ja itse skannaustyön tekeminen käytännössä ensimmäisen harjoitusprojektin yhteydessä. Olimme jo alustavasti ohjelmistokoulutuksen yhteydessä käyneet läpi mm. ajotapaa eri mittaustilanteissa sekä muita mobiilimittaukseen liittyviä työtapoja ja käytäntöjä, mutta varsinaista käytännön työtä datankeruuohjelmiston parissa emme voineet harjoitella ennen kuin kaikki järjestelmän komponentit oli kytketty ja laite asennettu auton katolle.

Usein mobiililaserskannauksessa työskennellään pareittain, jolloin toinen on auton kuljettaja ja toinen ns. operaattori, joka hoitaa järjestelmän ohjaustietokoneella laitteistoon ja datankeruuohjelmistoon liittyviä toimintoja. Helpoimmissa kohteissa kuljettaja itse voi myös toimia operaattorina, jolloin skannausta voi tehdä yksinkin. Tällä koulutuskerralla Tahvo toimi sekä auton kuljettajana, että operaattorina. Minä puolestani koulutin taustalla järjestelmän ja datankeruuohjelmiston käyttöä, ja osaltaan toimin myös operaattorina esimerkin omaisesti.

Järjestimme etäkoulutuksen projektityömaalla siten, että Tahvo oli jakanut matkapuhelimensa verkkoyhteyden autossa olevaan ohjaustietokoneeseen ja meillä oli myös puheyhteys toisiimme. Minä vastaavasti olin jaetun näytön kautta etäyhteydessä järjestelmän ohjaustietokoneeseen, jolloin pystyin myös ottamaan järjestelmän ja ohjaustietokoneen hallintaani kotoa käsin. Minulla ei siis ollut näköyhteyttä työmaalle, jolloin toimin ainoastaan Tahvon antamien käskyjen perustella, joita olimme etukäteen käyneet läpi. Datankeruuohjelmiston näytöltä on mahdollista seurata ajoneuvon liikettä karttapohjalta, mikäli näköyhteyttä työmaalle ei ole. Tällöin operaattori voi paremmin ennakoida tulevat käännökset ja mahdolliset pysähdykset, jotka edellyttävät operaattorilta toimia aineiston keruuseen liittyen. Kuljettajan ja operaattorin keskinäinen kommunikointi on kuitenkin tärkeintä, jotta operaattori pystyy hallitsemaan asianmukaisesti datan tallennukseen liittyvät toimenpiteet.

Toisinaan näkee mobiililaserskannausjärjestelmiä, joissa operaattori toimii esim. pakettiauton takaosassa tai auton takapenkillä, jolloin tilanne on vähän vastaava kuin meidän koulutustapauksessamme. Tämä kertoneekin, että mobiililaserskannauksessa kuljettajan rooli on erittäin merkittävä projektin onnistumisen ja aineiston tarkkuuden kannalta. Voisi helposti olla siinä käsityksessä, että eihän kuljettajan tarvitse kuin ajaa autoa, mutta tilanne on täysin toinen. Kuljettajan on osattava mittauksen kulkuun liittyvät toimintatavat, suunnitelmat ja ohjeistukset jopa paremmin kuin operaattorin, koska kyseessä on liikkuvasta ajoneuvosta tapahtuvaa kartoitusta. Operaattorin rooli on ennemminkin varmistaa, että järjestelmä toimii ja aineisto tallentuu asianmukaisesti.

Olimme molemmat positiivisesti yllättyneitä siitä, kuinka hyvin etäyhteydet toimivat koko koulutuksen ajan, vaikka linjoilla oli varmasti ruuhkaa, koska esim. monet oppilaitokset todennäköisesti pitivät etäopetustuntejaan saman aikaisesti. Minulla oli kotonani käytössä kiinteä 10/100 laajakaista ja Tahvolla 3G/4G yhteys.

Etäopetukset ovat nyt Tasamitan kanssa ohitse ja Tahvo on päässyt VMZ laitteistonsa kanssa työmaille oikeiden projektien pariin. Nyt voimme jatkossakin tarjota entistä paremmin ja varmemmin etätukea tai etäkoulutusta asiakkaillemme eri tilanteissa – yhteyksien toimiessa koulutus toimii. Jo ennestään olemme käyttäneet etäyhteyksiä ongelmatilanteissa ja päivityksissä, sillä etäyhteyden avulla on mahdollista ottaa yhteys kaikkiin RIEGLin valmistamiin skannereihin ja järjestelmiin. Nyt voimme tarvittaessa kouluttaa myös etänä.

Mukavaa kesää kaikille lukijoille ja etenkin mittauspuolelle työntäyteistä kesää.

Veli-Pekka Puheloinen

Lapin mittauspäivillä

Huomenna Lapin AMK:n maanmittausalan opiskelijat järjestävät taas vuosittaiset mittauspäivät. Tapahtumassa on muutamassa vuodessa kehittynyt mukava maanmittausalan tapahtuma, jossa kohtaavat niin opiskelijat kuin alan yrityksetkin. Myös Etelä-Suomen toimijat ovat hiljalleen havahtuneet siihen todellisuuteen, että Lapissa on nykyään alan suurin koulutuskeskittymä.

Olemme oleet mukana tapahtumassa alusta alkaen ja niinpä myös nyt kohteena on Rovaniemi. Tapahtumassa meiltä on paikalla Heiskan Nina, joka kertoo esityksessään mobiililaserskannauksesta otsikolla ” Mobiililaserskannaus tie- ja infrarakentamisen mittauksissa”. Esityksessä käydään läpi tuoreimpia projektejamme unohtamatta tietenkään Lapin mittausmatkoja.

Tervetuloa kuuntelemaan esitystä ja juttelemaan osastollemme päivän aikana!

fznor_vivid

Uuden kalustomme ensimmäiset mittaukset

Uusi mobiilaserskannauskalustomme on nyt asennettu ja otettu käyttöön viikko sitten Ruotsissa. Kahden päivän aikana tiimimme ajoin noin 1500 kilometria, joista noin 800 km oli mittausta. Loput ajosta oli siirtymää paikasta toiseen. Lisäksi sunnuntaiaamuna satoi, jolloin työhön päästiin vasta teiden kuivuttua puolelta päivin. Kaikesta huolimatta mittaajat ehtivät viikolla vielä takaisin Saksaan ja Intergeoon.

Stuttgartin messukeskuksen ulkotiloja – kesällä virkistävä suihkulähdealue sisäpihalla.

Siellä hämmästytimme myös päämiehemme Rieglin kehittäjät ripeällä toiminnallamme. Amerikkalaiset vieraat olivat puolestaan äärettömän kiinnostuneita tuplatakakameroistamme – laitteistomme on ensimmäinen tuotannosta ulos tullut kappale tuplatakakameroilla.

RIEGL VMX-2HA näkyy Rieglin osastolla kuvan vasemmalla laidalla.

Rapakon takainen kiinnostus johtuu siellä käynnissä olevasta mobiililaserskannausbuumista. Kyllä, tässä aihepiirissä dronekuume on ohitse ja teitä mitataan nyt kymmeniä tuhansia kilometrejä ajoneuvoratkaisuilla. USAn hallinnosta voidaan olla monta mieltä, mutta käytännössä rahaa ohjautuu nyt teiden korjaukseen. Mitenköhän meillä saataisiin EKP:n pankeille syytämät rahat ohjautumaan infran ylläpitoon? Isot tieurakat ovat puolestaan aiheuttaneet kuhinaa myös ohjelmistoyritysten tahoilla – esimerkiksi Esri on kiinnostunut mittausten analysoinnista.

Nyt olemme siis valmiit uusiin seikkailuihin Suomessa. Jos sinulla on mitattavia tiekohteita, niin ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Huomioi, ettemme tarvitse tiehen maalattuja signaalipisteitä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kontrollipisteiden määrän arvioimme mittausalueen ja pyydetyn mittaustarkkuuden perusteella. Koska tukimittausten määrä jää vähäiseksi tai olemattomaksi, niin aika- ja kustannussäästö ovat melkoisia.

Uusi mobiililaserskannerimme RIEGL VMX-2HA

Elämme keskellä jännittäviä aikoja, sillä otamme parhaillaan käyttöön uutta mobiilaserskanneriamme malliltaan RIEGL VMX-2HA. Alla kuva skannausjärjestelmästä ensimmäisen kerran auton katolle asennettuna.

Normikokoonpanosta poiketen järjestelmässämme on kaksi takakameraa, joilla voi halutessaan kuvata esimerkiksi stereopareja tien pinnasta. Kyseessä on siis kaksi kappaletta 5 Mpx kameraa, joilla voi molemmilla ottaa esim. 20 kuvaa sekunnissa. 2 m etäisyydeltä tienpinnasta pikselikoko on 1,4 mm.

Varsinainen mittausaineisto tuotetaan kahdella RIEGL VUX-1HA -skannerilla yhdistettynä Applanixin parhaimpaan maa-ajoneuvoille tuotettuun GNSS-IMUun. Skannerien ollessa näin tarkkoja, heikkolaatuisempi inertianavigointijärjestelmä ei mahdollista niiden parhaan suorituskyvyn hyödyntämistä. Näin ollen ratkaisu on hyvä esimerkiksi tarkkojen tiemittausten markkinoilla.

Järjestelmä on suunniteltu jämäkäksi ja kestäväksi, jolloin teollisen tuotannon kaltainen mittaustapa on mahdollista. Asennus auton katolla ei kuitenkaan ole kiinteä, mikä on hämmästyttänyt monia Suomessa jo edellistenkin VMX-skannerien kohdalla. Tyypillisesti ajamme kohteeseen skanneri auton sisällä ja nostamme sen vasta paikan päällä katolle mittausvalmiuteen.

Skannerit ja laitteiskokonaisuus on kalibroitu tehtaalla, jolloin työtehtäviin voidaan lähetä lennossa nopeallakin aikataululla. Järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen aineiston tuottamisen mittauksen aikana, mutta tarkkuuden parantamiseksi teemme projektit tyypillisesti jälkilaskennalla. Jos projektissa haetaan ihan viimeisiä piiruja , niin käytämme laskennassa jopa GNSS-järjestelmän ratatietoja, joiden lopulliset arvot julkaistaan vasta noin 2 viikkoa mittausajankohdan jälkeen.

RIEGL VMX-2HAn voi nähdä ensi viikolla Intergeossa RIEGLin osastolla. Meidän mittauskalustoomme voi tutusta myöhemmin tässä kuussa, kunhan käyttöönotto ja ensitestit saadaan tehtyä. Marraskuussa laitteisto on myös nähtävillä osastollamme C9 Paikkatietomarkkinoilla ja kerromme ensikokemuksistamme tietoiskussa. Nähdään Stuttgartissa!

Nähdään Stuttgartin Intergeossa!

Enää runsas viikko aikaa ja Intergeo on taas täällä. Tämänvuotinen tapahtuma järjestetään Stuttgartin messukeskuksessa 17.-19. syyskuuta ja näytteilleasettajia on lähes 700. Konferenssissa pääaiheina ovat tänä vuonna muun muassa digitaalisuus, älykaupungit ja tietomallintaminen.

Tuttuun tapaan olemme myös paikalla Rieglin osastolla hallissa 1, I1.024, joten tervetuloa moikkaamaan myös meitä. Paikan päällä selviävät uutuudet, joita pyrimme pikimmiten päivittämään sivuillemme. Voit myös tutustua Rieglin mobiiliskanneriin VMX-2HA, jollaisen otamme juuri käyttöömme täällä Suomessa.

Meiltä saat myös messulipun, joten ole yhteydessä ennen tapahtuman alkua.

Stuttgartissa on myös paljon muuta nähtävää eli matkaan voi lähteä koko perheen voimin. Autoista kiinnostuneet voivat käydä Mercedes-Benzin ja Porschen museoissa katsomassa merkkien tuotantoa historiasta nykypäivään, taiteen ystäville löytyy useita museoita, historian ystäville löytyy vanhoja linnoja, muodin ystäville kauppoja, ruuan ystäville hyvää ruokaa, yms.

Nähdään Stuttgartissa!

PS. Muista ottaa käteistä matkaan! Tämä on vanhoille saksankävijöille tuttua, mutta yllättää satunnaisen turistin.

Uutta tulossa – RIEGL VMX-2HA

Huomaamme olevamme mielenkiintoisessa seurassa, sillä USAn armeijan pioneerijoukot ovat ostaneet RIEGL VMX-2HA mobiilin laserskannausjärjestelmän. Kyseessä on suorahankinta, sillä vastaavaa täyden aallonmuodon analysointiin perustuvaa mittausjärjestelmää ei ole kaupallisessa tuotannossa.

RIEGL VMX-2HA on rakennettu suositun VMX-1HAn pohjalle uudistaen erityisesti kamerajärjestelmää. Kameroiksi voi valita RIEGLin omat mustekalan lonkeroita muistuttavat kamerat , Ladybugin tai oman suosikkinsa, kunhan siinä on vain GigE-rajapinta.

Armeijan mittauspuuhista meillä ei ole tietoa, mutta meillä on edessä jälleen testeja. Kyllä vaan, vaativissa mittaustöissä kalustojen on edelleenkin läpäistävä vaatimukset, jotta sillä saa tehdä töitä. Meille nämä testit ovat perinteistä jälleenmyyjän työtä, jotta meiltä laitteita ostavat asiakkaat voivat osallistua kilpailutuksiin. Laitteiston lisäksi heillä on toki oltava koulutettu henkilökunta, sillä pelkkä laitteisto ei takaa onnistunutta lopputulosta. Sen takaa osaaminen.

Ota yhteyttä jos tarvitset tiemittauksia.

Uusi RIEGL VMX-2HA liikkuva laserskannausjärjestelmä

Kevään tullen on aika tutustua hieman tarkemmin RIEGL VMX- mobiiliskannerisarjan, järjestyksessä jo neljänteen uutuuteen, tuotemerkinnältään RIEGL VMX-2HA. VMX-sarjan ensimmäinen kompakti mobiililaitteisto VMX-250 julkaistiin muuten jo tasan 10 vuotta sitten. Sen jälkeen RIEGL VMX-sarjan kehitys jatkui saman konseptin mukaan kehitetyillä VMX-450 ja VMX-1HA malleilla.

RIEGL VMX-2HA on kokonaan uuden konseptin laitteisto, jossa kiteytyy laitevalmistajan 40 vuoden kokemus laserskannaustekniikan johtavana kehittäjänä samoin kuin myös uran uurtajan pitkä kokemus mobiililaserskannauksessa eli liikkuvassa kartoituksessa.

RIEGL VMX-2HA:ssa on on panostettu erityisesti kameroihin, joita on mahdollista liittää järjestelmään peräti 9 kappaletta 10 GigE -rajapinnoilla. Riegl tarjoaa kameroiksi kuvassa näkyviä 5, 9 ja/tai 12 Mpx kameroita, mutta laitteistoa hankkiessa voi aivan yhtä hyvin tyytyä vähäisempään resoluution valitsemalla esim. Ladybug5+ kameran yleiskuvasta varten. Vastaavasti järjestelmään voi liittää myös isompiakin kameroita, sillä liitäntöjen kuituoptiikka mahdollistaa nopean tiedonsiirron.

Rieglin uudet teollisuuskamerat ovat kennoiltaan herkempiä, mikä mahdollistaa paremman kuvanlaadun huonoissa valaistusolosuhteissa sekä nopeammat ajonopeudet kuvauksen aikana. Suhteessa laserskannaukseen kuvaus on näet monasti työtä rajoittava tekijä, sillä skannata voidaan mihin vuorokaudenaikaan tahansa vaikkapa täydellisessä pimeydessä. Valokuvaus vaatii aina kohteen valaistuksen jollain keinoin.

Yllä olevassa kuvassa on esimerkki takakameran resoluutiosta – pikselikoko kahden metrin etäisyydelta on 1,4 mm ja näitä kuvia voi ottaa useamman sekunnissa.

Itse skannausjärjestelmä on taattua Rieglin laatua sisältäen Rieglin uusimmat skannerit ja yhden kaupallisten markkinoiden parhaimmista GPS-inertianavigointijärjestelmistä.
Inertianavigointitekniikan hyödyntämisestä johtuen parempi laserskannaus- eli mittaustulos saadaan reippaalla ajovauhdilla.

Aineistojen prosessointi georeferointiin asti tehdään Rieglin omilla ohjelmilla, joihin on kehitetty hyvät rutiinit kahden keskenään kalibroidun skannerin aineiston prosessointiin. Luokittelua, vektorointia, mallinnusta ja koodausta voidaan tämän jälkeen tehdä esim. TerraSolidin ohjelmistoilla.

Tiesitkö muuten, että Rieglin VMX-mobiilikartoitusjärjestelmillä on mitattu jo muutama miljoona tiekilometri maailmalla? Isoimmilla asiakkailla esim. Kiinassa ja Yhdysvalloissa on jo useampia laite käytössään ja näillä mitataan kovaa vauhtia esimerkiksi robottiautojen tarvitsemia HD-karttoja. HD-karttaa varten tehtävä aineiston prosessointi eroaa suunnittelua varten tehtävästä vektoroinnista, sillä päämääränä ovat koneluettavat tiedostot.

Toivomme saavamme ensimmäisen RIEGL VMX-2HA laitteiston pian Suomeen, mutta sitä ennen tervetuloa meille tutustumaan aineistoihin ja kuulemaan lisää yksityiskohtia.

PS. Juuri tällaisille laitteistoille ja mittaustarkkuuksille tarvitsemme sekä valtakunnallista että kaupunkien ja kuntien ylläpitämää tarkkaa korkeus- ja tasokoordinaatisto runkopisteistöä, joiden rapistumisesta olemme eri yhteyksissä valitelleet koko talven.

Tekoäly kartoituksessa Applen tapaan

Globaalit kartoitusjätit painiskelevat omassa sarjassaan ja Apple on päättänyt liittyä joukkoon. Yhtiön ensimmäinen yritys irtautua Googlen kartoista vuonna 2012 oli kauhea floppi, mutta nyt uudet kartat vyöryvät taas käyttäjille – alkaen tietysti Yhdysvalloista.

Techcrunchin haastattelussayhtiön varapresidentti Eddy Cue kertoo Applen miettineen koko strategiansa uusiksi karttojen tekemisen suhteen. Käytännössä kartat nähdään liikentoiminnan ytimessä, mistä syystä yhtiö päätti ottaa haltuunsa koko tuotantoketjun. No, käytännössä satelliitteja lukuunottamatta, mutta muuten yhtiö kerää maasta paljon dataa kartoitusautoillaan ja prosessoi aineistonsa itse lopputuotteeksi asti.

Artikkelin mielenkiintoisinta antia ovat kuvaukset teköälyn käytöstä tuotantoprosessissa. On 3D-aineistoa analysoivia syviä neuroverkkoja ja semanttista segmentointia kuten ajan henki vaatii, mutta mielenkiintoisinta on loppujen lopuksi laajan ihmisjoukon, jopa tuhansien applelaisten, työpanos laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Heille on tehty omat työkalut korjausten tekemiseksi kartoilla.

Käytännössä tämän hetken tekoäly antaa siis tehokkaammat työkalut suurten aineistojen murskaamiseksi, mutta se lopullinen äly tulee sittenkin vielä ihmisiltä. Eipä tämä yllätä, sillä mekin olemme nähneet jo muutaman tekoälyn kehityskierroksen alkaen 1970-luvun suuresta buumista. (Kannattaa muuten etsiä käsiinsä tuon ajan julkaisuja aihepiiristä itsensä huvittamiseksi)

Toinen mielenkiintoinen yksityiskohta näin mittausalan kannalta on, että laadun parantamiseksi Apple lähti nöyrästi liikkeelle ”from the ground up” eli kartoitusaineistosta. Vuoden 2012 yritys oli yhdistelmä kaupallisten toimittajien (mm. TomTom) ja joukkoprojektien (Open Street Map) tuottamista kartoista, mutta käytännössä niiden laadun parantamisen ja puutteiden korjaamisen huomattiin olevan kalliimpaa, hankalampaa ja hitaanpaa kuin omasta aineistosta liikkeelle lähteminen. Tasalaatuisuuden saavuttaminen sekalaisesta aineistosta on tunnetusta hankalaa eli käytännössä mahdotonta. Applen uutisen jälkeen TomTomin kurssi syöksähti tietysti alaspäin.

Uuteen projektiin rakennettiin omat kartoitusautot, kartta-alusta ja ohjelmatyökalut ihan itse. Lisäksi Apple on investoinut julkaisemattoman summan rahaa välineisiin ja houkutellut osaavia työntekijöitä mm. Google Mapsilta. Applen karttoja tehdään ilmeisesti eri puolilla maailman, mutta sillä on iso keskus Intian Hyperabadissa, jossa myös yliopisto kouluttaa paljon kartoitusalan ihmisiä.

Applen kartoitusauto. Kuva Joe Wussler/Wikimedia Commons

Applen esimerkin nojalla trendiä taidetaan vihdoinkin kammeta pois ”halpa on hyvää” ajattelusta, jolla siansaparoista on yritetty tehdä laadukasta paistia? Kartoituksen maailmassa laitteiden pitää kuulemma olla halpoja, sillä ”kyllähän prosessoinnilla mittausaineistoista saadaan laadukasta lopputuotetta”. Me emme ole sellaista vielä päässeet näkemään tähän päivään mennessä ja taitavat uudetkin sukupolvet vihdoin lyödä päänsä samaan oksaan. Laitteen kalleus ei ole itseisarvo, mutta mittausjärjestelmällä on työn vaatimusten mukaan todistettavasti päästävä tarpeelliseen lopputulokseen ja sen on lisäksi oltava käytössä kestävä ja luotettava työkalu. Laatu maksaa.

Ajankohtaisesti myös Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen kirjoittaa tekoälystä ja aineiston laadussa tuoreessa blogissa. Seuraava lainaus Arvolta:

”Perustietojen eli datan laadun parantaminen on useasti asia, joka on ensin saatettava kuntoon, olipa siinä kysymys maastotiedosta, maankäyttötiedosta tai mistä rekisteritiedosta tahansa. Datan analysointi tekoälyn avulla ei paranna lähtöaineiston laatua.”

Viimeisin tekoälyn kehityskierros on muuten opettanut kaikille sitä tekeville, että jo pelkästään hyvän tekoälyn rakentamiseksi tarvitaan myös laadukkaita aineistoja. Muuten tekoäly tuottaa epäluotettavia tuloksia ja sen kehitys voi lähteä aivan väärään suuntaan. Suuryhtiöt kuten Microsoft ovat tämän jo oppineet karvaasti.

Tekoälyssä on muutenkin vielä paljon kehitettävää, kuten jalkapallon MM-kison ennusteet viihteellisesti osoittavat. Saksassa ruoditään parhaillaan maan jalkapallojoukkueen huonoa pelaamista ja pohditaan myös kaikkien ennusteiden, myös tekoälyn, epäonnistumista useaan otteeseen. Niin yliopistotutkijoiden kuin useiden konsulttiyhtiöiden (Goldman Sachs, Deloitte, UBS, Kommerzbank) tekoälyennusteet asettivat Saksan turnauksen kärkisijoille ja nyt Die Mannschaft on jo ulkona. Vaikuttaakohan kognitiivinen dissonanssi jo tekoälyssäkin? (Vaikuttaa ainakin, jos kaikki tekoälyn soveltajat on koulutettu suunnilleen samoilla opeilla.) Seuraavaksi voimmekin sitten seurata, miten muut tekoälyennusteet kisojen voittajasta toteutuvat.

Karttarintamalla seuraamme tietenkin mielenkiinnolla, että kuka voittaa globaalissa karttakilpailussa. Älä unohda kiinalaisia tästä yhtälöstä, sillä myös siellä koulutetaan paljon kartoitusalan ammattilaisia!

Kartoituskilpailu kiihtyy

Globaali teiden kartoitus itseohjautuvien/robottiautojen tarpeisiin etenee ja autovalmistajat tekevät kiivaassa tahdissa sopimuksia kartoitusyritysten kanssa. Tylsintä tässä kilpailutilanteessa on se, että samoja teitä kartoitetaan useampaan otteeseen, koska tietojen jakaminen muille on kilpailutilanteessa tietenkin mahdoton ajatus. Jakaminen viranomaisille/teiden ylläpitäjille on samoin mahdotonta, vaikka teiden toimivuuden kannalta se voisi olla resursseja säästävä menetelmä maassa kuin maassa.

Samoin viranomaiset joutuvat miettimään suhtautumistaan autoyhtiöihin kuten esimerkiksi Ruotsissa, jossa paikalliset liikenneviranomaiset vetäytyivät juuri Volvo Drive Me -kokeilusta. Syynä on yksinkertaisesti se, että he ovat tietysti myös se valvova viranomainen eli kahta roolia on vaikea ylläpitää uskottavasti. Kaikki muistanevat hyvin esimerkiksi Estonia-laivan tapauksen, jossa laivan korjaamisesta vastannut taho myös hyväksyi korjausten laadun.

RIEGL VMX-1HA mahdollistaa tarkan mobiilikartoituksen tien rakentamisen ja korjauksen laadunvalvontaan asti. Kllkkaa kuvaa, niin näet skannausjärjestelmän toiminnassa.

Viimeaikaisia karttarintaman kehityksiä ovat esimerkiksi Volvon liittoutuminen TomTomin kanssa kartta-aineiston tuottamisesta, Cadillacin päätyminen tuottamaan itse omat tarkat karttansa ja kiinalaiset päätyivät puolestaan ostamaan 10% Herestä.

Muualla kartoitetaan siis kilpaa, mutta Kiinan markkinat ovatkin varsin haasteellinen ulkopuolisille. Kiina on näet kieltänyt lähes täysin ulkomaisten yhtiöiden tekemän kartoituksen maassa. Ulkomaisilla laitevalmistajilla on uskomattomia kokemuksia juuri Kiinasta, koska edes kouluttaja ei saa olla mukana opettamassa laitteiden käyttöä kenttätilanteessa. Eipä ole siis vaikeaa ennustaa tämän tilanteen eskaloitumista kauppasodan osaksi tulevaisuudessa – niin tiukasti Kiina on heittämässä ulkomaalaisia ulos maasta kaikilla korkean tekniikan aloilla. Niin, ja Kiinassa ei tarvitse miettiä viranomaisten ja yhtiöiden tehtävänjakoa kuten meillä.

Mitäpä näistä globaaleista kartoitusoperaatioista jää jäljelle? Arkinen aherrus teiden kunnossapidon parissa jatkuu edelleenkin ja tätä tarkoitusta varten teitä on mitattava vielä tarkemmin kuin robottiauton navigointia varten. Jokainen kuljettaja huomaisi nopeasti, jos vaikka päällystyksen tasaisuuden tarkistusmittaus tehtäisiin samalla tarkkuudella, kuin nuo yllämainitut yritykset kartoittavat. Ja tarkkailkaapa uusia päällysteitä teillä ajaessanne – niiden välillä huomaa laatueroja. Tästä laatuerosta olisi hyvä päästä eroon.

Kiinnostaako tarkka tienmittaus mobiilisti? Ota yhteyttä, niin kerromme siitä enemmän.

Topconin lennokkijärjestelmät ja ContextCapture-ohjelmisto

Miehittämättömät lennokit (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) ja lennokkijärjestelmät (UAS) ovat kovassa huudossa eri sovellusalueilla, myös kartoitustyössä. Topconin Falcon 8 -oktokopterilla sekä kiinteäsiipisellä Sirius Pro -lennokilla saa halutun kohteen valokuvattua tarkasti ja kattavasti.

Lennokin lisäksi tarvitaan kuitenkin myös edistynyt ohjelmisto, jotta kuvattu aineisto saadaan kolmioitua fotogrammetrisesti ja siitä muodostettua vaikkapa tiheä luokiteltu pistepilvi, tarkka digitaalinen korkeus- (DEM) tai pintamalli (DTM), muu 3D-malli tai georeferoitu ortomosaiikki. Mallilta voidaan mitata niin koordinaatteja, etäisyyksiä, pinta-aloja kuin tilavuuksiakin, ottaa poikkileikkauksia ja tehdä analyysejä päätöksenteon pohjaksi.

Topcon julkaisi yhteistyösopimuksen ohjelmistotalo Bentleyn kanssa viime lokakuussa, ja nyt se tarjoaa em. lennokkijärjestelmiensä tuottaman aineiston käsittelyyn Bentleyn ContextCapture -ohjelmistoa. Sillä yksityiskohtaisten pistepilvien, 3D-mallien ja ortokuvien muodostaminen valokuva-aineistosta onnistuu käden käänteessä. ContextCapture on myös integroitavissa esimerkiksi CAD-suunnittelun, paikkatiedon, rakennustekniikan ja maanmittauksen työnkulkuihin ja se tukee yleisimpiä tiedostoformaatteja.

Alla esimerkkivideo ContextCapturella muodostetusta 3D-mallista…

…ja tässä Bentleyn ContextCapture-sivulta toinen esimerkkiaineisto selaimessa tarkasteltavaksi. Navigointi aineistossa onnistuu hiirellä, kokeile myös vaihto- tai ctrl-näppäin pohjassa ja hiiren rullalla. Oikean yläkulman valikosta löytyy myös yksinkertainen mittaustyökalu – monipuolisemmat sitten ContextCapturessa tai käyttämässäsi 3D-työasemaohjelmistossa.

Toinen edustuksessamme oleva ohjelmisto kuvausaineiston käsittelyyn on Agisoft Photogrammetric Kit for Topcon, joka tunnetaan maailmalla laajasti myös Agisoft Photoscan Professional:ina.

Lisätietoa niin lennokkijärjestelmistä kuin ohjelmistoistakin saat meiltä geocenterläisiltä.

RIEGL VMZ on täällä!

RIEGLin uusin mobiilijärjestelmä on julkaistu! RIEGL VMZ on joustava IMU/GNSS -laitteiston sisältävä mobiiliskannausalusta VZ-400 ja VZ-1000 -skannereille. Nämä staattiset skannerit voidaan myös valjastaa mobiilikäyttöön, jolloin kustannustehokkuus paranee. Mobiiliskannauksessa tärkeä kalibrointi säilyy alustaa käyttämällä, jolloin mobiilin ja staattisen skannerin vuorottaiskäyttö on helppoa.

Riegl_VMZ

Skannausalustaan voidaan lisätä haluttu kamerajärjestelmä kuten esimerkiksi Nikon tai Ladybug. Aineistojen käsittely tehdään Rieglin tutuilla staattisen ja mobiilin skannauksen ohjelmilla.

Lisää tietoa saat soittamalle meille ja sivuiltamme:

http://www.geocenter.fi.testwww.yritysweb.fi/NGC/riegl-vmz/

Nordic Scan Center Oy:n RIEGL VMX-450

Nordic Scan Center Oy:n uusi mobiili skannausjärjestelmä RIEGL VMX-450 luovutettiin tilaajalle 21.2.2014 Itävallan Hornissa. Tällä mittausjärjestelmällä päästään mobiilimittauksen parhaimpaan mittaustarkkuusluokkaan.

VMX-450

Vasta asennettu VMX-450 nähdään tässä ensimmäistä kertaa Nordic Scan Centerin ajoneuvon katolla.

VMX-450

Luovutuksen kunniaksi aurinkokin osoitti meille suosiotaan.

Tauno Suominen

Palataanpa ajassa hieman takaisin – asennusvaiheessa Nordic Scan Center Oy:n Tauno Suominen tarkisti skannerin kiinnitystä kattotelineeseen ja Nordic Geo Center Oy:n Hannu Heinonen tarkkailee tilannetta sivusta.

Tarkastus

Asennuksen jälkeen tehdyssä koeajoissa säädettiin skannausjärjestelmä sopimaan yhteen ajoneuvon kanssa. VMX-450 on tehtaalla valmiiksi kalibroitu järjestelmä, joten ensimmäisellä ajokerralla tietokoneohjelmaan tarvitsee syöttää strategiset mitat, kamerat käännetään haluttuun asentoon ja tämän jälkeen skannaus voidaan aloittaa heti.

Horn

Reissun lopuksi jätimme jäähyväiset hienosti vanhaa ja uutta yhdistävälle Itävallan Hornille ja käänsimme auton nokan kohti pohjoista.

Samalla kiitämme Riegl GmbH:ta erinomaisesti onnistuneesta asennuksesta ja koulutuksesta. Seuraavaksi Nordic Scan Center Oy:n skannausauto on nähtävissä Helsingissä ja maaliskuussa Seinäjoen Maanmittauspäivillä. Myös koeaineistoja on nähtävissä – ensimmäiset Itävallassa ajettuja – ja heti kotimaan kamaralle päästyämme alkaa arkipäivän aherrus asiakkaiden kanssa .

 

Mobiiliskannaus & ulkomainonta

Liikkuvan kartoitusjärjestelmän tuottamille aineistoille voidaan keksiä monenlaista käyttöä. Esimerkiksi liikennemerkkien sijainti ja pintapuolinen kunto voidaan tarkistaa toimistosta käsin ja tässä artikkelissa kerrotaan puolestaan ulkomainosten inventoinnista.

liikennemerkki

Työ liittyy Yhdysvalloissa ”Maanteiden kaunistamis”-lakiin, jonka avulla pyritään varjelemaan yleisten maanteiden maisemia liiallliselta mainostamiselta. Tekijöiden mukaan kaikkein kalleinta, hitainta ja työturvallisuuden kannalta heikointa on tehdä kenttätyö manuaalisesti lähettämällä ulos ihmisiä GPS-laitteiden kera.

Työturvallisuuden lisäksi kenttätyöaika lyheni, sijaintitarkkuus parani ja kuvat sekä skannausaineisto tarjosivat lisäarvoa eli muutakin tietoa yksittäisten pisteiden lisäksi.

Hmmmm…Helsingin kaupungilla tuntuu olevan suunnattomia vaikeuksia löytää tilaa ulkomainoksille, joten auttaisikohan mainospaikkojen löytämistä niiden sijoittaminen realistiseen virtuaalimalliin karttapohjan sijaan?

RIEGL LIDAR 2013-tapahtuman ohjelmaa

Kesäkuussa Wienissä järjestettävän RIEGL LIDAR 2013 -tapahtuman ohjelma alkaa muotoutua ja tietoja esityksistä alkaa hiljalleen tihkua. Ensimmäiset nimetyt ulkopuoliset puhujat ovat Ilja Rilski (Ark-on), Alastair Jenkins (GeoDigital, Kanada) ja tältäkin palstalla aikaisemmin tuttu Martin ”Herra LAStools” Isenburg (rapidlasso, Saksa). RIEGLin puolelta puhujina toimivat ainakin Johannes Riegl Sr, Andreas Ullrich (lidar-teknologia) ja Martin Pfennigbauer, joka puhuu aiheesta ”tutkimus ja aineeton omaisuus”. Selviääköhän täällä muuten, mitä RIEGL tekee käyttämättömille ideoilleen ja keksinnöilleen? Onko Itävallassa Innovation mill -tyyppistä toimintaa, joka on nyt Suomessa ja monessa muussa maassa kovin in-ja pop?

Ulkopuolisista puhujista voisi mainita sen verran lisää, että Ark-on on iso venäläinen kartoitusalan yhtiö ja Ilja Rilski on yhtiön kaukakartoitusosaston vetäjä. Yhtiö toimii esityksensä mukaan laajalla skaalalla ilmassa ja maassa – staattisesti ja kinemaattisesti – Venäjän jättimäisissä infrarakentamishankkeissa. Kuvissa vilahtaa myös RIEGLin mobiilimittausjärjestelmä ja maalaserskanneri. Lisätietoja kesäkuussa.

Alastair Jenkins on puolestaan Geodigital Internationalin toimitusjohtaja, jolla on vankka tietotaito kartoitus-, paikannus- ja ilmailuteollisuuksista sekä rahoitus- ja markkinointiosaamista. Näinpä hän on ollut luomassa uusia yrityksiä kyseisille aloille myös sijoittajana. Näyttää siltä, että Jenkins on myös vankka täyden aallonmuodon tekniikan (full waveform) fani, sillä hän on muun muassa osallistunut artikkelin kirjoittamiseen aihepiiristä sähkölinjojen esteettömyyden mittauksessa. Näin siis Kanadassa vuonna 2008.

Saksalainen, hyvän aikaa Yhdysvalloissa työskennellyt Martin Isenburg on pitkän linjan ohjelmistontekijä. Nykyään hän keskittyy oman ilmalaserskannausohjelmistonsa LAStoolsin kehittämiseen sekä PulseWaves-standardin luomiseen yhteisen tiedonsiirtoformaatin saamiseksi täyden aallonmuodon aineistoille. Monet suomalaisetkin käyttävät Martinin luomaa LASzip-työkalua las-aineistojen purkamiseen tai zippaamiseen. Wienissä voit tavata tämän persoonallisen käkkäräpään, joka on aina kiinnostunut uusista kontakteista.

Mitä muuta on luvassa? Esitysten ja luentojen lisäksi voi osallistua muun muassa RiSolve & RiMining -työpajoihin sekä retkelle RIEGLin tehtaalle Horniin. Ylimääräisenä päivänä perjantaina voi puolestaan vierailla itävaltalaisten ilmailualan toimijoiden luoda tutustumassa Diamond-lentokoneisiin, Schiebelin miehittämättömiin koptereihin (UAS) ja systeemi-integraattoori Airborne Technologiesin toimintaan. Paikan päällä selviää varmasti, mitä kaikkea ilmalaserskannausjärjestelmän asentamisessa ja käyttämisessä pitää oikein ottaa huomioon.

Vapaa-ajan ohjelmaan kuuluu erilaisia iltarientoja ja luonnollisesti juhlaillallinen, joka järjestetään yllätyskohteessa. Hmm…entinen keisarikunnan pääkaupunki Wien on täynnä mitä upeampia historiallisia paikkoja ja se on myös arkkitehtuurin tyylisuuntien sekä taiteen näyttämö mukaanlukien Spittelaun kaupunginosassa sijaitseva moderni jätteenpolttolaitos. Toisaalta illallispaikka voi sijaita jossain kaupungin lukuisista luontokohteista kuten Tonavan saarella. Jännittävää.

Esimakua tapahtumasta saat tutustumalla RIEGL LIDAR 2012 -tapahtumaan Floridassa seuraavan videon avulla

[embedplusvideo height=”379″ width=”625″ standard=”http://www.youtube.com/v/tri7g7th3EA?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=tri7g7th3EA&width=625&height=379&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3594″ /]