Avainsana-arkisto: laser measurements

Miljoonasäästöt 3D-laserskannauksella

Runsas vuosi sitten kirjoitin Englannin poliisin suurhankinnasta CLEAR (collision, lead, evaluate, act and reopen) -hankkeen yhteydessä. Peräti 38 3D-laserskanneria hankittiin poliisikäyttöön liikenneonnettomuuksien selvittelyn nopeuttamiseksi. Hankintaa edelsi skannerien perinpohjainen testaus tätä käyttötarkoitusta varten ja suurimmaksi voittajaksi selviytyi RIEGL VZ-400. Aallonmuodon mittausta automaattisesti hyödyntävä pulssilaser (TOF) voitti miljoona pistettä/s mittaavat vaihe-erokeilamet kenttätyön tuottoisuudessa, nopeudessa ja kätevyydessä. Lisäksi yli puolen kilometrin mittausetäisyydestä ulkomittauksissa on yksinkertaisesti paljon hyötyä.

uk_police

Vuoden 2012 loppuun mennessä käytössä olleiden tilastojen mukaan skannerihankinta on ollut myös erittäin menestyksekäs poliisivoimille: arvioidun 44 minuutin ajansäästön sijaan onnettomuuden selvittelyaika on skannauksella lyhentynyt keskimäärin 49 minuuttia. Englannin ruuhkaisilla teillä liikenteen ongelmakohtien selvittäminen on näin tuonut jo nyt kymmenien miljoonien puntien säästöt ja lisää säästöjä on luvassa. Skannerit ovat siis maksaneet itsensä takaisin moninkertaisesti jo hankintavuoden aikana, vaikka mukaan on laskettu vasta 4 kuukauden onnettomuudet! Tuottavuuslukujen takana on luonnollisesti koko mittausprosessin huolellinen suunnittelu ja henkilökunnan koulutus: laserkeilaus ei tuo samaa hyötyä jos sen etuja ei hyödynnetä uusimalla toimintatapoja.

Lue lisää CLEAR-hankkeen alustavista tuloksista Englannin liikenneministeriön tiedonannosta joulukuussa 2012. Lopullinen raportti ilmestyy myöhemmin tänä vuonna.

Katso myös RIEGLin videolta miten kenttätyötä on automatisoitu poliisin tarpeita varten: puolessa tunnissa kentältä lopputuotteeksi eli oikeudessa päteväksi todetuksi pistepilvikartaksi.

[embedplusvideo height=”379″ width=”625″ standard=”http://www.youtube.com/v/lbxvzMlTWyg?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=lbxvzMlTWyg&width=625&height=379&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6437″ /]

Maanmittauspäivillä aaltoillaan

Perinteinen mittausalan tapahtuma Maanmittauspäivät järjestetään ensi torstaina ja perjantaina, 21.-22.4.2013 Kuopiossa. Tällä kertaa yritämme selventää mitä täyden aallonmuodon digitointia hyväksikäyttävä mittaustekniikka tarkoittaa oikein luennon voimin – tervetuloa kuuntelemaan! Tämän esityksen jälkeen ei pitäisi enää olla epäselvää, miksi ja miten Rieglin skannerit pystyvät mittaamaan heijastintarraan ja miksi mittaus on kaiken lisäksi erittäin tarkka – sama pätee muihinkin materiaaleihin. Tähystarraratkaisua ei tähän päivään mennessä ole kyennyt toteuttamaan mikään muu valmistaja ja Rieglin maalaserskannerit ovat ainoita signaalin täysin digitaalisesti käsitteleviä 3D-skannereita.

tahys

Tunnelissa sijaitseva tähystarra visualisoituna valokuvassa. Kyseessä on kiinteä kontrollipiste, johon tähystarra sijoitetaan tyypillisesti takymetrimittausta varten.

Päivien ohjelma

Nordic Geo Centerin esitys

Videossa näkyy puolestaan Rovaniemen maanmittauspäivien tunnelmaa & Riegl VMX-250 liikkuva kartoistusjärjestelmä Suomen ja Lapin talvessa.

[embedplusvideo height=”496″ width=”625″ standard=”http://www.youtube.com/v/B9CbAHJ9TF4?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=B9CbAHJ9TF4&width=625&height=496&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9878″ /]

Spatiaalinen rannikonmuutos & ilmalaserkeilaus

Marraskuun alussa USA:n itärannikolle iskeneen Sandy-hurrikaanin vahinkoja arvoidaan kovaa vauhtia. Koska vahingoittunut alue on erittäin laaja, niin erilaiset kaukokartoitusmenelmät satelliittimittauksista lentokoneesta/helikopterista tehtyihin ilmakuviin ja ilmalaserskannauksiin ovat luonnollisesti ykkösvalintoja työn tekemiseksi. Pikkulennokkien käyttö eivät oikein istu tällaisiin kuvioihin, sillä tuhoalueille pitäisi ensiksi päästä – tiet olivat poikki ja sähköjä ei ollut päiväkausiin – ja lisäksi kartoitettavat alueet ovat suuria. Isot miehittämättömät lennokit, jotka kantavat tehokkaan laserkeilaimen, ovat taas niin hintavia, ettei kustannussäästöjä helikoptereihin ja lentokoneisiin nähden taida oikein syntyä.

Yhdysvalloissa paikallinen geologinen tutkimuskeskus USGS kävi ilmalaserskannaamassa pahimman tuhoalueen keskellä olevan Fire Islandin marraskuun 5. päivänä. Tuloksia verrattiin ennen myrskyä tehtyihin mittauksiin ja tuloksena ollaan saamassa tukku uutta tietoa rannikon muutoksista. Seurannalla voidaan tehdä päätelmiä muun muassa myrskyjen vaikutuksesta spatiaaliseen rannikonmuutokseen kuten rantojen eroosioon, dyynien siirtymiseen ja uusien saarien muodostumisen. Tulokset ovat tässä vaiheessa vielä alustavia, mutta hiekkaa on selkeästi siirtynyt metrikaupalla rannasta sisämaahan tai se on huuhtoutunut kokonaan pois. Katsopa ennen ja jälkeen kuvasarjat USGS:n sivuilta.

Mielenkiintoinen on myös USGS:n arvio, että tuhoa pahensi merenpinnan nousu. Vuoden 1962 edellisestä suuresta myrskystä merenpinnan korkeus on noussut runsaat 20 cm, joten merivesi ulottuu nyt laajemmille alueille noustessaan.

Mitenkähän myrskyssä kävi Delawaren rannikolla sijaitsevalle keinotekoiselle riutalle? Red Bird -riutta on luotu käytöstä poistetuista metrovaunuista (n. 700 kpl), joiden avulla on luotu kaloille ja kasvillisuudelle superhedelmällinen alusta. Riutan toinen tarkoitus hidastaa eroosiota.

Rannikon eroosio on iso ongelma myös ilman katastrofaalisia myrskyjä ja rannikon muutoksia seurataan erilaisin keinoin myös Suomessa. Tästä löytyy hyvä selvitys ja animaatio Geodeettisen laitoksen sivuilta. Meillähän maa nousee länsirannikolla, mutta maissa, joissa maata menetetään merelle vuosittain, tilanne on luonnollisesti vakavampi asukkaiden kannalta. Näin käy esimerkiksi Englannissa, jonka itärannikko katoaa Pohjanmereen kovaa vauhtia. Tilastollisesti laskettuna keskimääräinen muutosvauhti vuosien 1852-2010 välisenä aikana on 1,27 metriä vuosittain. Tilaston takana on vaihtelevia mittausmenetelmiä, sillä aluksi muutosta seurattiin karttakäyrien muutoksena, vuodesta 1951 alkaen muutamalta pysyvältä mittausasemalta, 1999 alkaen pistemäisesti GPS-mittauksin ja vuodesta 2009 alkaen ilmalaserkeilaamalla.

Englannin itärannikkoa seurataan myös maalaserkeilauksen avulla, kuten tässä Englannin geologisen tutkimuskeskuksen videossa näkyy. Rannikon pehmeä maaperä on eroosion lisäksi altis myös maanvyöryille, joita halutaan näin tarkkailla. Mittalaitteena on muuten Rieglin vanhempi, 6 km mittaava malli.

Vuosisatojen aikana kokonaisia kyliä on siis menetetty merelle. Katsopa tilannetta pelkästään Itä-Yorkshiressä täältä.

Lisätietoja:

Ilmalaserskannaus Nordic Geo Center Oy:n sivuilla: http://www.geocenter.fi.testwww.yritysweb.fi/NGC/riegl/ilmalaserskannerit/ (sivun alaosassa)

Ilmalaserskannaukset Fire Islandilta: http://coastal.er.usgs.gov/hurricanes/sandy/lidar/

Sandyn opetukset: http://www.usgs.gov/blogs/features/usgs_top_story/shifting-sands-sandys-lessons-in-coastal-geology/

Tietoa eroosiosta ja kadonneista kylistä Itä-Yorkshiresta: http://urbanrim.org.uk/Holderness.htm sekä http://urbanrim.org.uk/erosion%20map.htm

Maannousu Suomessa: http://www.fgi.fi/fgi/fi/teemat/maannousu

3D-skannaussanastoa

Skannausjuttuja ja teknisiä tuote-esitteitä lukiessa lukijan pitää olla tarkkana: mitä käytetyillä käsitteillä oikein tarkoitetaan? Vuorenvarmaa on se, että jokainen lukija ymmärtää ne omalla tavallaan ja teknisissä tiedoissa jokainen valmistaja ilmaisee asiat eri tavalla. No, saman hienon kokemuksen saa lukiessa kotimaisia tarjouspyyntöjä ja kilpailutuksia 😉

ASTM International on kerännyt valmistajien, käyttäjien ja eri järjestöjen vakiinnuttamia määritelmiä E2544 – 11A standardisanastoon. Kyseessä ei siis ole mikään yksittäisen tahon luoma määritelmä, vaan standardointityöhön osallistuvat monien tahojen edustajat. Kuvaavaa työn nopeudelle on se, että tähän pisteeseen on päästy 6 vuoden työn jälkeen, ja erään komitean jäsenen mukaan pelkkä 3D Imaging systems -käsitteen määritelmän luominen kesti useita vuosia…

ASTM standardi on maksullinen tuote, mutta luotuun sanastoon pääset tutustumaan täällä.

Rieglin menestys jatkuu

Edustamamme Riegl Laser Measurements GmbH jatka menestyksekästä nousuaan ja nostaa perheyhtiön johtoon uutta verta lisäämään jatkuvuutta.

Markkinoinnista ja asiakassuhteista vastaavaksi on nimitetty Johannes Riegl Jr. ja hän nousee myös johtokuntaan isänsä Johannes Rieglin ja Andreas Ullrichin rinnalle.

Lisäksi Riegl on Itävallassa palkittu vuoden patenttipalkinnolla ”Inventum 2011”. Patentti koskee palautuvan signaalin tarkkaa ajan- ja amplitudin määritystä, mikä on ratkaistu elegantisti digitoimalla koko palautuva signaali ja vertaamalla sitä referenssisignaaleihin. Normaalisti palautuvaa signaalia verrataan matemaattiseen malliin, mutta nyt vertailu tehdään siis laitteen itse tuottamaan referenssiin. Toisekseen signaalia ei soviteta vain ajan vaan myös amplitudin mukaan. Kolmanneksi signaalin herkkiä kohtia painotetaan niiden vaikutuksen korostamiseksi.

Viime vuosi oli siis erittäin menestyksekäs Rieglille. Näitä tapahtumia ja kuvia tehtaalta on tallennettu oheiseen videoon.

Rieglin menestys jatkuu

Edustamamme Riegl Laser Measurements GmbH jatka menestyksekästä nousuaan ja nostaa perheyhtiön johtoon uutta verta lisäämään jatkuvuutta.

Markkinoinnista ja asiakassuhteista vastaavaksi on nimitetty Johannes Riegl Jr. ja hän nousee myös johtokuntaan isänsä Johannes Rieglin ja Andreas Ullrichin rinnalle.

Lisäksi Riegl on Itävallassa palkittu vuoden patenttipalkinnolla ”Inventum 2011”. Patentti koskee palautuvan signaalin tarkkaa ajan- ja amplitudin määritystä, mikä on ratkaistu elegantisti digitoimalla koko palautuva signaali ja vertaamalla sitä referenssisignaaleihin. Normaalisti palautuvaa signaalia verrataan matemaattiseen malliin, mutta nyt vertailu tehdään siis laitteen itse tuottamaan referenssiin. Toisekseen signaalia ei soviteta vain ajan vaan myös amplitudin mukaan. Kolmanneksi signaalin herkkiä kohtia painotetaan niiden vaikutuksen korostamiseksi.

Viime vuosi oli siis erittäin menestyksekäs Rieglille. Näitä tapahtumia ja kuvia tehtaalta on tallennettu oheiseen videoon.