Siltoja ja tunneleita

Mobiilimittauksia tehdään kaikenlaisissa ympäristössä ja esittelemme tässä yhden viimevuotisen projektin isoja rakenteita muutamalla kuvakaappauksella. Tässä projektissa ajettiin monimutkaisessa kaupunkiympäristössä leveitä kuusikaistaisia kehäteitä, isoja siltoja ja ramppeja sekä useita tunneleita. Pisin tunneli oli pituudeltaan 2 km.

Kahden päivän aikana skannasimme noin 280 km ja kuten aina, ajosuunnitelma oli tehtävä huolellisesti. Projektialueen isoin päätie ruuhkautuu päivän kuluessa niin, että liikenne seisoo siellä päivittäin. Niinpä ajoimme kyseisen ison risteysalueen jo ennen aamuruuhkan alkamista.

Kuvissa jokainen ajolinja on värjätty omalla värillään, joten mahdolliset mätsäysvirheet näkyvät helposti. Ja ei, mätsäyksessä ei käytetä signaalipisteitä vaan aineistot viedään koordinaatistoon staattisin GNSS-mittauksin. Hyvin integroidulla ja oikein käytetyllä mittauskalustolla tarvittavien tukimittausten määrä voidaan minimoida.

Kalustollamme on mahdollista mitata teiden pitkittäis- ja poikittaiskallistukset tarkkaan – aineisto on siis hyvin vaaterissa. Näin siltojen ja ajokaistojen kallistukset näkyvät myös hyvin.

Kaikki kaistat ja rampit on mitattava, joten kokonaisuus on varsin kerroksellinen.

Kaikki mitatut tunnelit olivat kaksoistunneleita.

Vastaa