Design compare, Slope angle ja Monitoring sovellukset

Vuoden 2020 Intergeossa Riegl esitteli myös olemassa olevien tuotteiden päivityksiä kuten ”One-touch processing wizard” työkalun automatisoimaan RiScan Pro-ohjelman prosessointia, uudet RiPano ja RDB versiot sekä skannerin sisäisen automaattisen rekisteröinnin nopeutumisen entisestään. VZ-400i -skanneriin esiteltiin kolme uutta sovellusta: Design compare, Slope angle ja Monitoring sekä rajapinta robotti-integrointeihin. Skannerin ja ohjelmien uutuudet saa käyttöönsä voimassa olevalla ylläpitosopimuksella.

Käyttäjä voi myös koodata Rieglin VZ-i sarjan skannereihin omia sovelluksia Python tai C++ -pohjaisesti. Sovellusten tarkoitus on tyypillisesti skannerissa tehtävät prosessoinnit ja tulosten visualisointi skannerissa heti työn päätyttyä. Koska skannerin voi yhdistää paikalliseen tietoliikenneverkkoon, niin tuloksia voi myös heti lähettää projektin eri osapuolten tarkasteltavaksi.

Design Compare -sovelluksen perusidea näkyy kuvissa sekä skannerin käyttöliittymässä että nettiselaimen näkymänä.

Lähtömalliin vertailuun, Design compare, tarvitaan .stl -formaatissa oleva georeferoitu malli kohteesta ja paikan päällä mitattaessa skannerin orientointi mallin kanssa samaan koordinaatistoon esimerkiksi RTK-GNSS-mittauksin. Mittaustuloksen erotus malliin lasketaan joka pikselia kohden, jolloin esimerkiksi nähdään onko kohteessa louhittu liikaa vai liian vähän.

Rinteen kaltevuus, Slope angle, sovelluksella valvotaan puolestaan mitattavan kohteen muutosta joko kerta- tai toistomittauksin. Käyttäjä asettaa alussa projektiin tarkkailtavat raja-arvot, jolloin ne visualisoituvat eri värein mittausta tehdessä.

Rinteen kaltevuusanalyysin lopputulos nähtävillä nettiselaimessa.

Skannerin voi myös ohjelmoida tekemään toistomittauksia säännöllisin väliajoin, jos kohteen oletetaan olevan dynaamisen muutoksen tilassa. Tietoverkkoon kytketyn skannerin tuloksia voidaan lähettää muille tarkasteltavaksi heti laskennan valmistuttua.

Seurantaa tekevä Monitoring-sovellus on myös tehty havaitsemaan muutoksia mitattavassa kohteessa. Ohjelman asetuksissä määritetään raja-arvot havaittavan muutoksen suuruudelle, jolloin jälleen visualisoinnin avulla olennaiset muutokset ja niiden sijainnit voidaan havaita.

Riegl VZ-i -sarjan laserskannereiden kehitys jatkaa mielenkiintoisiin suuntiin. Pintojen vertailusta suunta rakennusten suunnittelumallien ja mittausten vertailuun on selkeä, vaikka isommat organisaatiot ehtinevät kehittää sen skanneriin ensin itse sisäiseen käyttöönsä. Valmistaja ei aina itse ehdi ensimmäisenä eikä edes pysty toteuttamaan kaikkia käyttäjien tarpeita. Siksi ohjelmointirajapinnat ovat hyödyllisiä. Kompleksisten kohteiden osalta saattaa olla tosin luonnollisempaa toteuttaa itse vertailu tietokoneella tai pilvipalvelimella.

Mittausrobottikehityksessä suuntaus on myös selkeä ja yliopistojen tutkimusprojekteista (esim. Irma3D) ollaan nyt selkeästi suuntaamassa kaupallisten robottien maailmaan. Esimerkiksi Boston Dynamicsin Spot-robottikoiran ympärillä on kovasti kehityskuhinaa ja VZ-i -sarjan skannerit saa integroitua sen kanssa. Perinteisempiä pyörällisiä robottialustoja on myös jo integroitu esim. Saksassa kaivosmittaukseen. Rieglin ideana ei olevan integrointi vaan myös halua saavuttaa skannerien mahdollistama mittaustarkkuus. Stop&Go mittauksessa 3D-mittaustarkkuus on parhammillaan kuitenkin < 10 mm. Jotta robotti ei juuttuisi vaikkapa lumihankeen, niin myös lumiauralliset ratkaisut ovat mahdollisia 🙂

Vastaa